Home SK

BEE-VET

Zmena v OVP v stavebníctve

Inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť

Projekt BEE-VET

Projekt „Zmena odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve - inovatívne materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť“ (BEE-VET) spája úsilie ôsmich organizácií zo štyroch krajín s cieľom riešiť výzvy v stavebníctve a pomôcť prepojiť školy a podniky so zameraním na  praktickom školení zameranom na inovácie a digitálnych technológiách.

 

Read more

Čo?

Hlavným cieľom projektu BEE-VET je navrhnúť, vyvíjať, testovať, potvrdzovať, používať, šíriť a udržiavať súbor vzájomne prepojených inovatívnych výrobkov s udržateľnými účinkami pre odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj pre stavebníctvo:

 

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

1. Digitálny súbor nástrojov BEE-VET

 

Interaktívne školiace materiály pre ekologickú, udržateľnú a energeticky účinnú výstavbu, ktoré sú určené na školenie študentov stredných odborných škôl, aby sa naučili používať moderné technológie / materiály v stavebníctve.

2. BEE-VET Príručka pre učiteľov

Metodická príručka pre učiteľov OVP, ktorá poskytuje návod na používanie, začlenenie a prezentáciu interaktívnych vzdelávacích materiálov vytvorená ako efektívny nástroj na pomoc pri modernizácii učebných plánov OVP vo výstavbe a na podporu využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní.

 

 

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

3.  BEE-VET Koncepcia aktualizácie učebných plánov OVP

Návrh na aktualizáciu učebných plánov  založený na informáciách poskytnutých štyrmi partnerskými krajinami, ktoré sa zúčastňujú na tomto projekte a zistenými najlepšími Európskymi postupmi ako aj na nachystaných špecifických produktoch, zmapovanie očakávaných učebných výsledkoch získaných OVP študentmi v stavebníctve, aby sa umožnila  ich nadnárodná  mobilita a uznanie ich vedomostí, zručností a schopností.

 

 

 

Pre koho je projekt určený?

OVP učiteľov odborných predmetov

 

Študenti SOŠ so zameraním na  staviteľstvo

 

Firemní mentori a zamestnanci v stavebníctve

Partneri

 

Raabe Bulharsko

 

SGSAG "HRISTO BOTEV"

 

Sofia, Bulharsko Sofia, Bulgaria

RAABE Bulharsko je zamerané na vydávanie profesionálnej a metodickej literatúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre rôzne odbory. Spoločnosť má skúsenosti aj s organizovaním školení, seminárov a konferencií zameraných na riaditeľov a učiteľov vzdelávacích inštitúcií, verejného sektora a podnikových manažérov. RAABE ponúka svojim cieľovým skupinám profesionálne navrhnuté a vyvinuté, testované a overené produkty - skutočnosť, vďaka ktorej sa RAABE Bulharsko stalo úspešným partnerom pri podpore vzdelávania, odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja rôznych inštitúcií a podnikov.

 

Stredná škola stavebníctva, architektúry a geodézie v Sofii „Hristo Botev“ bola založená v roku 1909. Školy OVP poskytujú vzdelanie do cca. 900 študentov ročne, v nasledujúcich zameraniach: stavebný technik, technik v záhradníctve / zeleň, geodet, realitný maklér. Škola poskytuje stredoškolských odborníkov v oblasti OVP, ktorí sú vyhľadávaní na trhu práce a väčšinou sa úspešne zamestnali v rôznych oblastiach stavebníctva, architektúry, geodézie, nehnuteľností  vďaka odbornej príprave získanej v škole.

 

Read more Read more
BAUMIT BULGARIA EOOD

 

FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH

Elin Pelin, Bulharsko

Graz, Rakúsko

Baumit Bulgaria bola  založená v roku 1995. Je 100% vlastnená spoločnosťou Smidt Industry Holding - Rakúsko. Už viac ako dve desaťročia spoločnosť vykazuje trvalo udržateľný rozvoj na trhu a je lídrom v integrácii nových technológií a inovácií. Baumit poskytuje širokú škálu výrobkov pre stavebníctvo - lepiace a podlahové náterové hmoty na tepelnú izoláciu, omietky a farby, lepidlá na dlaždice, priemyselné nátery, výrobky na renováciu historických budov atď. Riadenie kvality a ochrana životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou výroby procesov v spoločnosti. FH JOANNEUM (FHJ) je jednou z vedúcich univerzít aplikovaných vied v Rakúsku, ktorá považuje produkciu a odovzdávanie vedomostí, ako aj výskum a odbornú prípravu, za procesy, ktoré sú neoddeliteľne spojené, obohacujú a posilňujú sa navzájom. FHJ je zaviazané  stimulovať inovácie prostredníctvom výskumu a vývoja s cieľom splniť ciele trvalej udržateľnosti a spoločenské potreby v súlade so zásadou „od nápadu k implementácii“. Vzdelávanie poskytované FHJ je založené na trvalom prenose vedomostí medzi výučbou a výskumom a vývojom.

 

Read more Read more
ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

 

ERDEMLER SOGUTMA A.S.

 

Ankara, Turecko

Ankara, Turecko
Ortaköy 80.Yıl MTAL je stredná odborná a priemyselná škola s 1200 študentmi, ktorá sa nachádza na ceste do Samsun-Kırıkkale, vo vidieckej oblasti Ankary. Poskytuje tiež vzdelávanie dospelých (vo veku 20 a viac rokov) pre študentov, ktorí nemajú šancu získať vzdelanie cez deň z dôvodu ich zaneprázdneného  pracovného života. Naša odborná škola pokrýva niekoľko oblastí zameraných na výstavbu a budovy, vrátane Elektrina - Elektronické technológie, Strojové technológie, Drevárske technológie, Kovové technológie, Klimatizačné a ventilačné technológie. Spoločnosť Erdemler Soğutma Inc. bola založená v okrese Ostim v roku 2000. Postupne sa stala jednou z významných spoločností na trhu s kvalitnými výrobkami v oblasti chladenia. V súčasnosti spoločnosť vyvíja produkty, ktoré stále viac vylepšujú kvalitu a technológie používané poprednými spoločnosťami v oblasti stavebníctva. Spoločnosť je teraz jednou z vedúcich spoločností v chladiarenskom priemysle s viac ako 15-ročnými skúsenosťami a množstvom projektov realizovaných doma a v  zahraničí.

 

Read more Read more

 

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA A GEODETICKA EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Bratislava, Slovensko

Bratislava, Slovensko

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická je stredná odborná škola OVP v Bratislave so 70 ročnou profesionálnou históriou. Poskytuje 4-ročné OVP pre študentov v dvoch študijných odboroch, ktoré zodpovedajú ISCED 3 - Staviteľstvo a geodézia, kartografia a kataster. Škola vynakladá úsilie na riešenie klesajúcej úrovne záujmu o OVP. Študenti získajú rozsiahlu odbornú kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti a kompetencie pri vypracovávaní technickej dokumentácie a návrhov v oblasti stavebníctva.

 

EXPOL PEDAGOGIKA sro („Expol“) je slovenské profesionálne vydavateľstvo pôsobiace v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Expol bol založený vo februári 1997 ako vydavateľstvo učebníc a už  22 rokov je jedným z najväčších vydavateľov učebníc na Slovensku. Spoločnosť má vo svojom portfóliu viac ako 200 titulov, učebníc a pracovných zošitov. Vyvíjame tiež podporné vzdelávacie materiály, napríklad rôzne metodiky pre učiteľov. Od roku 2017 organizujeme školiace semináre pre učiteľov po celom Slovensku so zameraním na prácu s inovatívnymi vzdelávacími materiálmi.

 

Read more

 

Read more