Home TR

BEE VET

Mesleki Eğitim ve Öğretim Dönüşümü

Bina ve Enerji Verimliliği için Yenilikçi Malzemeler

BEE VET PROJESİ

"İnşaat sektöründe, Mesleki Eğitim ve Öğretim Dönüşümü-Bina ve Enerji Verimliliği İçin Yenilikçi Malzemeler" projesi (BEE-VET), inşaat sektöründeki başlıca zorlukları ele alarak, pratik yenilikçi, öğrenme odaklı dijital teknolojiler kullanılarak, okul ile işletme arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunmak için dört ülkeden sekiz kuruluşun katkı verdiği bir projedir...

 

Devamı

NEDİR?

BEE-VET projesinin temel AMACI, hem okul tabanlı Mesleki Eğitim ve Öğretim, hem de inşaat sektörü için güçlü bir etkiye sahip, birbiriyle ilişkili bir dizi yenilikçi ürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi amacıyla, projeyi tasarlama, geliştirme, test etme,  doğrulama, kullanıma sunma ve yaygınlaştırmadır:

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

1. BEE-VET Dijital Araç Seti

 

İnşaat sektöründeki yeni ve ileri teknolojilerin / malzemelerin uygulanmasında Mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri için çevreci, sürdürülebilir ve enerji açısından verimli interaktif eğitim seti

 

 

2.  BEE-VET Öğretmen el kitabı

Belirli branşlardaki mesleki eğitim öğretmenlerine Metodolojik materyaller içeren, belirli mesleki konularda geliştirilen Dijital Araç Setinin, etkin bir araç olarak kullanılması, Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarının İnşaat alanındaki kişilerin modernizasyonunun desteklenmesi ve dijital teknolojilerin yaratıcı, işbirlikçi ve verimli yollarla kullanılmasının teşvik edilmesi konusunda rehberlik sağlayan kılavuzdur.

 

 

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

3.  Müfredat güncelleme içeriği

Müfredat güncelleme içeriği, dört ülkeden gelen proje ortaklarının bilgi ve tecrübeleri, Avrupalı en iyi uygulamalara, inşaat alanında Mesleki Eğitim öğrencilerinin uluslararası hareketliliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini, edindikleri tecrübeleri, beklenen öğrenim çıktılarının haritalandırılmasını ve hazırlanan belirli ürünlere katılmasını amaçlamaktadır.

 

 

Kim için?

Belirli branşlardaki meslek öğretmenleri

 

İnşaat bölümlerinde

Lise  mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri

 

İnşaat sektöründe şirket çalışanları ve danışmanları

ORTAKLAR

RAABE BULGARIA

 

SGSAG "HRISTO BOTEV"

 

Sofya, Bulgaristan Sofya, Bulgaristan
RAABE Bulgaristan, çeşitli meslek alanlarını kapsayan eğitim ve öğretim alanında mesleki ve metodolojik literatür yayınlama konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket ayrıca, eğitim kurumlarının yöneticilerini ve öğretmenlerini, kamu sektörünü ve işletme yöneticilerini hedefleyen eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenlemede deneyimlidir. RAABE, hedef kitlelerine profesyonel olarak tasarlanmış, geliştirilmiş, test edilmiş ve onaylanmış ürünler sunmaktadır RAABE Bulgaristan'ın bu üstün özelliği de, çeşitli kurum ve işletmelerin eğitimi ve mesleki gelişimini desteklemek için başarılı bir ortak haline getirmiştir.

 

Sofya Yapı, Mimarlık ve Jeodezi Lisesi “Hristo Botev” 1909 yılında kurulmuştur. Mesleki Eğitim ve Öğretim okuluna, yılda yaklaşık olarak 900 öğrenci kaydolmakta olup, İnşaat / Yapı Teknisyeni, Bahçecilik / Yeşil alanlarda Tekniker, Jeodezi, Emlak komisyonculuğu gibi bölümlere yerleştirilmektedir. Eğitim ve öğretim Mezun olan öğreciler, okulda aldıkları kaliteli eğitim ve öğretim sonucu, inşaat, mimarlık, jeodezi, emlak komisyonculuğu alanlarında, işgücü piyasında aranan kişiler haline gelmektedir.

 

Devamı Devamı
BAUMIT BULGARİSTAN EOOD

 

FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH
Elin Pelin, Bulgaria Graz, Austria
Baumit Bulgaristan 1995 yılında kuruldu. Sermayesinin tamamı Smidt Industry Holding - Avusturya'ya aittir. Yeni teknolojilerin ve yeniliklerin entegrasyonunu başarı ile yürütmede lider, yirmi yıldan fazla süredir piyasada, sürdürülebilir ilerleme halindedir. Termoizolasyon için yapıştırıcı ve zemin kaplama karışımları, sıvalar, boyalar, fayans yapıştırıcıları, endüstriyel kaplamalar, tarihi binaların yenilenmesi için gerekli ürünler üreten Baumit, inşaat endüstrisi için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır Şirket içi süreçlerde, kalite yönetimi ve Çevre koruma, üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. FH JOANNEUM (FHJ), birbirleriyle ayrışan ve birbirlerini tamamlayan süreçler olarak, uygulamalı bilimler ve üretimi birleştiren, araştırma ve eğitimleriyle, Avusturya'nın önde gelen uygulamalı bilimler üniversitelerinden biridir. Diğer yandan, FHJ, sürdürülebilirlik hedeflerini ve toplumsal ihtiyaçları “fikirden uygulamaya” ilkesi doğrultusunda karşılamak için Ar-Ge yoluyla inovasyonu teşvik etmeye kararlıdır. FHJ tarafından sağlanan eğitim, öğretim ile AR-GE arasında sürekli bilgi aktarımına dayanmaktadır.

 

Devamı Devamı
ANADOLU LISESI ORTAKOY 80.YIL VET CENTER

 

ERDEMLER COOLING

 

Ankara, Türkiye Ankara, Türkiye
Ortaköy 80.Yıl MTAL, Samsun-Kırıkkale yolu üzerinde, Ankara'nın kırsal bir bölgesinde bulunan 1200 öğrencisi ile eğitim veren  bir meslek lisesidir. Ayrıca, devam eden çalışma hayatları nedeniyle gündüz eğitimlerini alma şansı olmayan öğrencilere yetişkin eğitimi de (20 yaş üstü) vermektedir. Mesleki okul, inşaat ve binaya yönelik birçok alanı kapsamaktadır. Okuldaki bölümler şöyledir. Elektrik - Elektronik Teknolojileri, Makine Teknolojileri, Ahşap Teknolojileri, Metal Teknolojileri, İklimlendirme ve Havalandırma Teknolojileridir. Erdemler Cooling 2000 yılında Ankara’nın Ostim semtinde kurulmuştur. Soğutma sektöründeki kaliteli ürünleriyle sürdürülebilir trendle, pazardaki seçkin şirketlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde, şirket, inşaat alanında lider firmaların kullandıkları kaliteyi ve teknolojileri gittikçe artıran ürünler geliştirmektedir. Şirket şu anda 15 yıldan fazla deneyime, hem yurtiçinde hem de yurtdışında yürütülen bir dizi projeye sahip olan soğutma ve inşaat sektöründe lider şirketlerden biridir.

 

Devamı Devamı

 

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA A GEODETICKA

 

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
Bratislava, Slovakya Bratislava, Slovakya
Stredná priemyselná škola stavebná geodetická, 70 yıllık mesleki geçmişi olan Slovakya'nın Bratislava kentinde mesleki eğitim ve öğretim veren bir lisedir. ISCED 345 - İnşaat ve Jeodezi, Kartografya ve Kadastro'ya karşılık gelen iki meslekli öğrencilere 4 yıllık mesleki eğitim ve öğretim sağlamaktadır. Okul, mesleki eğitim ve öğretime olan ilginin azalmasıyla mücadele konusunda çaba sarf etmektedir. Öğrencileri, inşaat alanında teknik dokümantasyon ve tasarımların hazırlanması konusunda, kapsamlı mesleki yeterlilik, bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırma yönünde çalışmalar yürütmektedir.

 

EXPOL PEDAGOGIKA Ltd. (“Expol”), eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren profesyonel Slovakyalı yayınevidir. Expol, 1997 yılının Şubat ayında bir ders kitabı yayınevi olarak kurulmuş ve 22 yılda, Slovakya'daki en büyük ders kitabı yayıncılarından biri olmuştur. Portföyünde, şirketin 200'den fazla başlıkta ders kitabı ve çalışma kitabı bulunmaktadır. Ayrıca öğretmenler için çeşitli metodolojiler gibi destekleyici eğitim materyalleri geliştirmektedir. 2017'den bu yana, Slovakya'nın her yerindeki öğretmenler için yenilikçi eğitim materyalleriyle çalışmaya odaklanmış, eğitim seminerleri düzenlemektedir.
Devamı

 

Devamı