Koncepcia skvalitnenia učebných osnov

Koncepcia skvalitnenia učebných osnov

Ekologické a digitálne procesy zmien pretvárajú ekonomiku, posúvajú ju smerom k obehovému, digitalizovanému a klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje, a tým  transformuje svet práce, v ktorom by nové technológie, digitalizácia, umelá inteligencia a robotika mali vytvárať nové pracovné miesta a zmeniť alebo nahradiť existujúce inými. Tieto prechody vyžadujú neustále a dynamické zmeny v súboroch zručností mládeže a dospelých, aby si osvojili, zdokonalili a aktualizovali zručnosti, ktoré držia krok s potrebami ekonomiky a trhu práce.

 

Ekonomiky a spoločnosti sa budú musieť prispôsobiť týmto rýchlym zmenám a pripraviť súčasnú a budúcu pracovnú silu prostredníctvom odbornej prípravy a rozvoja zručností. Inovatívne a adaptabilné učebné osnovy, školiace programy a materiály patria v tomto procese k najdôležitejším nástrojom.

 

Projektový tím BEE-VET dáva do vašej pozornosti koncepciu s názvom „Smerom k zelenej výstavbe a energetickej efektívnosti: Koncepcia skvalitnenia učebných osnov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave v stavebníctve“, čím chce:

 

  • zabezpečiť maximálnu flexibilitu výsledkov teoretického a praktického vzdelávania bez ohľadu na krajinu, v ktorej bola kvalifikácia získaná;
  • uľahčiť formálne uznávanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti stavebníctva v celej Európe a umožniť nepretržitú odbornú prípravu v zahraničí;
  • zabezpečiť nadväznosť a výmenu osvedčených postupov v rôznych krajinách;
  • prispieť k vyrovnávaniu rozdielov medzi kvalifikáciou získanou počas formálneho vzdelávania a potrebami trhu práce.

 

Stiahnite si publikáciu v angličtine, bulharčine, nemčine, slovenčine, turečtine.