Начало

BEE-VET

Промяна на ПОО в строителството

Иновативни материали за строителство и енергийна ефективност

Проектът BEE-VET

Проектът "Промяна на ПОО в строителството - иновативни материали за строителство и енергийна ефективност" (BEE-VET) обединява усилията на осем организации от четири държави, за да се справи с предизвикателствата в строителния сектор и да допринесе за свързването на училищата и бизнеса с фокус върху практическото, ориентирано към  иновациите и дигиталните технологии обучение.

 

 

Прочети повече

Каква е целта на проекта?

Основната цел на проекта BEE-VET е да проектира, разработи, тества, валидира, използва, разпространи и поддържа набор от взаимосвързани иновативни продукти с устойчив ефект както за професионално образоване и обучение, така и за строителния сектор:

 

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

1. BEE-VET Дигитален инструментариум

 

Интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от професионални гимназии с цел усвояване на умения за използване на съвременни технологии/материали в строителството.

 

 

2.  BEE-VET Наръчник за учители

Методическо ръководство за учители по професионална подготовка в ПОО, предоставящо насоки за използването, включването и представянето на създадените интерактивни обучителни материали като ефективен инструмент, подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в строителството и насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението.

 

 

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

he project "Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency"

3.  BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО  въз основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и ЕС, както и въз основа на подготвените интелектуални продукти, определените очаквани резултати от обучението, придобити от учениците в ПОО в областта на строителството.

 

За кого е предназначен проектът?

Учители по професионална подготовка за определени учебни предмети

 

Ученици в горен курс на средното образование, обучаващи се в специалности от областта на строителството

 

Ментори и работници от компании в областта на строителството

Партньори

РААБЕ България ЕООД

 

СГСАГ „Христо Ботев“

 

София, България София, България
РААБЕ България ЕООД е специализирано издателство на професионална и методическа литература в областта на образованието и обучението в различни професионални области. Компанията притежава още голям опит в организирането на обучения, семинари и конференции, насочени към директори на образователни институции и учители, публичния сектор, както и мениджъри на предприятия.

РААБЕ предлага на своите целеви групи професионално проектирани, разработени, тествани и утвърдени продукти - формула, която направи компанията успешен партньор в подкрепа на образованието, обучението и професионалното развитие на различни институции и бизнеси.

 

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” е създадена през 1909 г.

Професионалната гимназия осигурява образование и обучение на около 900 ученици годишно по професиите: Строителен техник, Техник озеленител, Геодезист и Брокер.

Училището подготвя специалисти, които се реализират успешно на пазара на труда в различните направления на строителството, архитектурата, геодезията и недвижимите имоти, благодарение на професионалното им обучение, получено в училище.

 

Прочети повече Прочети повече
Баумит България ЕООД Университет за приложни науки FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH
Елин Пелин, България Грац, Австрия
Баумит България е създадена през 1995 г.  Компанията е  100% собственост на Smidt Industry Holding - Австрия. За повече от две десетилетия компанията показва устойчиво развитие на пазара и се доказва като лидер в интеграцията на нови технологии и иновации. Баумит предлага широка гама от продукти за строителната индустрия – лепила и шпакловки за топлоизолация, мазилки и бои, лепила за плочки, промишлени покрития, продукти за обновяване и възстановяване на исторически сгради и др. Управлението на качеството и Опазването на околната среда са неразделна част от производствените процеси на компанията. FH JOANNEUM (FHJ) е един от водещите университети за приложни науки в Австрия, който разглежда създаването и предаването на знания, както и изследванията и обучението като взаимосвързани процеси, които се обогатяват и укрепват помежду си.

Университетът е посветен на мисията да стимулира иновациите чрез научноизследователска и развойна дейност, за да отговори на целите за устойчивост и обществените потребности в съответствие с принципа „от идея до изпълнение“. Образованието, предоставяно от FHJ, се основава на постоянен трансфер на знания между преподаването и научноизследователската и развойна дейност.

 

Прочети повече Прочети повече
Професионална гимназия ORTAKOY 80.YIL MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI Компания за производство на термоизолации ERDEMLER SOGUTMA A.S.

 

Анкара, Турция Анкара, Турция
Ortaköy 80.Yıl MTAL е професионална гимназия, обучаваща 1200 ученици. Тя е разположена на  пътя  Самсун-Къръккале, в селски район близо до Анкара и предоставя професионално образование и обучение на възрастни (над 20-годишна възраст), които нямат възможност да получат образование в дневна форма, поради нуждата им да работят. Професионалната гимназия обхваща множество специалности, ориентирани към строителството и сградите - Електротехника и  Електронни технологии, Машинни технологии, Дървообработване, Технология на металите, Климатични и вентилационни технологии. Компанията Erdemler Soğutma Inc. е създадена в квартал Остим, гр. Анкара през 2000 г. Постепенно се превръща в една от успешните компании на пазара със своите качествени продукти в сектора за охлаждането. В наши дни компанията разработва продукти, които подобряват качеството и технологиите, използвани от водещите компании в областта на строителството. Фирмата е една от водещите компании в охладителната индустрия с повече от 15 години опит и редица проекти, осъществени както в Турция, така и в чужбина.
Прочети повече Прочети повече

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Издателство EXPOL PEDAGOGIKA

 

Братислава, Словакия Братислава, Словакия
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická е професионална гимназия в Братислава, Словакия със 70-годишна история в сферата на професионалното образование и обучение. Тя осигурява  4-годишно ПОО на ученици по 2 направления: Строителство и геодезия и Картография и кадастър.

Училището е фокусирано върху повишаване на намаляващия интерес към ПОО.

След завършване на гимназията, възпитаниците на образователната институция придобиват широк набор от професионални знания, умения и компетенции при изготвяне на техническа документация и проекти в областта на строителството.

 

EXPOL PEDAGOGIKA ООД („Експол”) е словашко професионално издателство, специализиращо в областта на образованието и обучението. Expol е основана през февруари 1997 г. като издателство за учебници и вече 22 години е едно от най-големите учебникарски издателства в Словакия. В портфолиото си компанията има над 200 заглавия, учебници и работни тетрадки. Компанията разработва още  подкрепящи образователни материали като методически издания за учители.

От 2017 г. издателството организира обучителни семинари за учители в цяла Словакия с акцент върху работата с иновативни образователни материали.

 

Прочети повече

 

Прочети повече