All curses – sk

Welcome to BEE VET Digital Toolkit

Encourage learning with BEE VET Digital Toolkit!

Specially designed for students in upper secondarz VET students in the field of construction BEE VET Digital Tools will help you to:

  • increase your knowledge on current topics and practical application of innovative materials and technologies (green, sustainable and energy efficient construction materials and resources) in the field of construction;
  • improve your digital skills;
  • increase your motivation to learn

12 Topics with:

  • synthesized theoretical information;
  • interactive practical exercises;
  • library with links to demos and video guides;
  • exercises for self-assessment

Why is energy efficiency and the use of green and sustainable materials so important?

ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS

  1. Need for thermal insulation of buildings

In its thousand-year history, the humanity has always understood the buildings it built as a means of protection from the adverse effects of the natural environment. The surrounding elements of the building (roof, walls, floor, windows) create conditions in its premises to create a certain microclimate, the parameters of which correspond to the sanitary-hygienic and technological requirements.

The main functions that the thermal insulation of the surrounding elements of the building must perform can be formulated as follows...

 

Want to try?

Want to try? Just choose a topic:

Topic 11 sk

Topic 10 sk

Topic 9 sk

Topic 8 sk

Topic 7 sk

Topic 6 sk

Topic 5 sk

Topic 3 sk

Omietky sú typom malty. Ich aplikácia je zameraná na zlepšenie hladkosti povrchov, na ktoré sa nanášajú. Aplikácia omietkových zmesí je podľa povrchov, na ktoré sa bude v priestoroch nanášať požadovaná mikroklíma. Aké je zloženie riešení omietok? Aké sú technologické vlastnosti a požiadavky na základňu?

Tepelná Izolácia

Procesy vykonávané na zníženie prenosu tepla medzi dvoma prostrediami pri rôznych teplotách sa nazývajú „tepelná izolácia“. Ľudia sú citlivejší na tepelnú izoláciu v dôsledku zvýšenia nákladov na energiu a citlivosť na životné prostredie, požadujú informácie o stave tepelnej izolácie starej alebo novej budovy, ktorú kúpia, a v tomto smere využívajú

Tema 4. Povrchové úpravy

Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov. Zároveň je výrazným vizuálnym prvkom v architektúre. Prezrádza nám veľa o jeho majiteľovi, obyvateľovi – jeho životný štýl a vkus. Fasáda je tá časť stavby, ktorá najvýraznejšie určuje jej výslednú podobu. Pri výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy fasády

2. Téma VNÚTORNÉ OMIETKY

Vnútorné omietky sú dokončovacie práce na konštrukcii, ktoré tvoria viditeľnú čelnú plochu interiéru. Omietka je mokrý proces s ručnou alebo strojovou aplikáciou. Aké sú zložky vnútorných omietok? Ako môžeme omietky rozdeliť podľa umiestnenia, spojivového materiálu, počtu vrstiev, povrchovej úpravy. Vieme dosť o technologickom postupe omietania a o rôznych druhoch omietok?

Want to try?

Just choose a topic:

1

Procesy vykonávané na zníženie prenosu tepla medzi dvoma prostrediami pri rôznych teplotách sa nazývajú „tepelná izolácia“. Ľudia sú citlivejší na tepelnú izoláciu v dôsledku zvýšenia nákladov na energiu a citlivosť na životné prostredie, požadujú informácie o stave tepelnej izolácie starej alebo novej budovy, ktorú kúpia.
Aké sú výhody tepelnej izolácie v budovách a inštaláciách? Ktoré sú moderné tepelnoizolačné materiály a ako sa používajú?

Read more

3

Omietky sú typom malty. Ich aplikácia je zameraná na zlepšenie hladkosti povrchov, na ktoré sa nanášajú. Aplikácia omietkových zmesí je podľa povrchov, na ktoré sa bude v priestoroch nanášať požadovaná mikroklíma.

Aké je zloženie riešení omietok? Aké sú technologické vlastnosti a požiadavky na základňu?

Read more

5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

9

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

11

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

2

Vnútorné omietky sú dokončovacie práce na konštrukcii, ktoré tvoria viditeľnú čelnú plochu interiéru. Omietka je mokrý proces s ručnou alebo strojovou aplikáciou.

Ktoré sú zložky vnútornej omietky? Aké sú zložky vnútorných omietok? What are the components of internal plasters?Ako môžeme omietky rozdeliť podľa umiestnenia, spojivového materiálu, počtu vrstiev, povrchovej úpravy. Vieme dosť o technologickom postupe omietania a o rôznych druhoch omietok?

Read more

4

Fasáda ohraničuje stavebné dielo a chráni ho pred pôsobením klimatických vplyvov. Zároveň je výrazným vizuálnym prvkom v architektúre. Prezrádza nám veľa o jeho majiteľovi, obyvateľovi – jeho životný štýl a vkus. Fasáda je tá časť stavby, ktorá najvýraznejšie určuje jej výslednú podobu. Pri výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy fasády treba brať do úvahy nielen estetické hľadisko, ale aj to, v akých klimatických podmienkach sa stavba nachádza.

Read more

6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

8

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more

10

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Read more