Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2022: celkový pokrok, ale digitálne zručnosti, malé a stredné podniky a siete 5G zaostávajú

Európska komisia zverejnila 28. júla 2022 výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti o pokroku členských štátov v oblasti digitalizácie.

 

Každoročný index DESI (Digital Economy and Society Index – index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) založený na údajoch Eurostatu meria pokrok členských štátov Európskej únie v oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti a analyzuje digitálne aspekty v rámci európskeho semestra.

 

Tohtoročné výsledky ukazujú, že členské štáty celkovo pokročili, ale zavádzanie kľúčových digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia (AI) a Big Data, je stále nízke. Krajiny na čele rebríčka sú Fínsko, Dánsko, Holandsko a Švédsko, ale využívanie technológií, ako sú AI a Big Data, stále nedosahuje cieľovú hodnotu 30 %. Bez ohľadu na to získané výsledky ukazujú pozitívny výsledok – členské štáty sa stále zlepšujú a zrýchľujú svoju digitalizáciu a zároveň rastú rýchlejším tempom. Údaje krajín, ktoré to demonštrujú, sú Poľsko, Grécko a Taliansko.

 

Z ďalšieho vyhlásenia DESI vyplýva, že len 54 % európskych občanov vo veku od 16 do 74 rokov má základné digitálne zručnosti. To je ďaleko od cieľa Digitálnej dekády Únie, ktorým je 80 % do roku 2030, ako aj od počtu odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ, ktorých je 9 miliónov, čo je menej ako cieľ 20 miliónov odborníkov do roku 2030.

 

Ďalšie údaje ukazujú, že v posledných rokoch sa v dôsledku pandémie COVID – 19 výrazne zvýšilo využívanie digitálnych technológií a riešení (napríklad využívanie cloud computingu vzrástlo o 34 %). Základnú úroveň digitalizácie má však len 55 % európskych malých a stredných podnikov, zatiaľ čo cieľ do roku 2030 je 90 %.

 

Zrýchlenie digitalizácie v celej Európskej únii zvyšuje odolnosť Únie a znižuje jej vonkajšiu závislosť. Približne 26 % finančných prostriedkov členských štátov na ich plány obnovy a odolnosti bolo venovaných digitálnej transformácii a rozvoju.

 

Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4560