Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Articles by Editor

Baumit Betón All In – nový ekologický výrobok

Každý, kto sa podujal na opravu domu, čelil problémom so stavebným odpadom a jeho likvidáciou,pretože likvidácia takéhoto odpadu je v bežných odpadkových košoch zakázaná a je prísne regulovaná. Rovnako aj veľké staveniská sa stretávajú s týmto problémom, ako aj s prepravou, zapojením pracovníkov a zložitejšími predpismi pri likvidácii stavebného odpadu. Preprava

Baumit predstavuje najkrajšiu fasádu Európy 2022

Najprestížnejší architekti a stavebné spoločnosti prišli naživo povzbudiť účastníkov ocenenia za najkrajšiu fasádu v Európe.   Spoločnosť Baumit udeľovala vo Valencii už po piaty raz ocenenie „Ocenenie Baumit životná výzva“. Medzinárodná porota vybrala 19.mája víťazov ocenenia Baumit Fasáda 2022.   Okrem dizajnu, vzhľadu a remeselného spracovania boli do hodnotenia zaradené

Európsky týždeň odborných zručností 2022

V týždni od 16. do 20. mája sa uskutočnil šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností naprieč celou Európou. Téma tohtoročného podujatia bola zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu a prechod k ekologickým riešeniam pri podpore plánu Európskej komisie na dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej EÚ do roku 2050, známeho ako Zelená dohoda.   Každoročné

Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti

Európska komisia 28. apríla vyhlásila víťazné mestá súťaže „Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti“.   O ocenení: Ocenenie Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti je určené pre široké spektrum obcí, miest a regiónov z celej Európskej únie, ktoré sa usilujú o budovanie spravodlivejšej spoločnosti, ktorá je rozmanitejšia a inkluzívnejšia, pokiaľ ide

Projekty programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania týkajúceho sa environmentálnej udržateľnosti upozorňujú na 15 prípadových štúdií

V rámci výskumného projektu Európskej komisie, ktorý realizovalo konzorcium (pozostávajúce z Unternehmensberatung (Rakúsko), Dánskeho technologického inštitútu (Dánsko) a Ecorys Europe), sa medzi rôznymi koordinátormi projektov, partnermi a prostredníctvom individuálnych rozhovorov predstavilo 15 prípadových štúdií, ktoré identifikovali úsilie 120 projektov Erasmus+ o stanovenie osvedčených postupov v danej oblasti.   Zhrnutých 15

Regionálne infodni bežia na plné obrátky

Turecký partner projektu 2019-1-BG01-KA202-062584 „Zmena OVP v stavebníctve – inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“ – OVP centrum Ortaköy 80.Yıl zorganizovalo niekoľko regionálnych infodní a predstavilo projekt OVP viac než 30 odborníkom z oblasti OVP v danom regióne.   OVP centrum Ortaköy podpísalo s podnikateľskými partnermi protokol informujúci o prebiehajúcej spolupráci a produktoch. Projekt

Čo je trvalo udržateľné stavebníctvo a prečo je dôležité?

Trvalo udržateľné stavebníctvo znamená, že pri stavbe nových objektov sú použité obnoviteľné a recyklovateľné materiály a zároveň sa znižuje spotreba energií a tvorba odpadu počas stavebného procesu. Cieľom takého druhu stavebníctva je znižovanie vplyvu priemyslu na životné prostredie.   Avšak trvalo udržateľné stavebníctvo sa nekončí postavením budovy. Budova samotná musí mať počas svojej

Oznámenie výhercov ocenenia Trvalo udržateľná energia v Európe

Na tohtoročnom prvom oficiálnom podujatí Týždňa trvalo udržateľnej energie EÚ (EUSEW), ktoré sa konalo online v dňoch 25. – 28. októbra 2021, si prevzali ocenenie za päť najlepších európskych projektov čistej energie lídri v kategóriách: angažovanosť, inovácie, žena v energetike, mladý priekopník v energetike a udelená bola aj cena občana.   Víťazov kategórií angažovanosť a inovácie vybrala

Nadchádzajúce spoločné školenie tímu BEE-VET v Grazi

Vo FH JOANNEUM sme vo víre príprav na spoločné školenie tímu v Rakúsku, určené pre účastníkov programu „Zmena OVP v stavebníctve – inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“ z partnerských krajín projektu.   Pre účastníkov budú pripravené školiace aktivity týkajúce sa vzdelávacích metód, inovatívneho vyučovania a učebných postupov, rovnako aj prehľad rakúskeho systému