Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Európsky týždeň odborných zručností 2022

V týždni od 16. do 20. mája sa uskutočnil šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností naprieč celou Európou. Téma tohtoročného podujatia bola zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu a prechod k ekologickým riešeniam pri podpore plánu Európskej komisie na dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej EÚ do roku 2050, známeho ako Zelená dohoda.

 

Každoročné týždenné podujatie vyzdvihlo postupy v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a uvítalo podujatia miestnych, regionálnych a národných organizácií, ako aj ďalších partnerov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 

Účastníkmi podujatí boli učitelia, študenti, organizácie a inštruktori, pričom predstavili najrôznejšie aspekty odborného vzdelávania a prípravy a všetky výhody, ktoré môže poskytnúť.

 

Niektoré z pridružených podujatí v týždni od 16. do 20. mája zahŕňali témy ako „Práva duševného vlastníctva“ – odborná príprava pre európske kultúrne dedičstvo a kultúrny cestovný ruch, pričom mali za cieľ zatraktívniť odbornú prípravu pre expertov, mladých ľudí a Projekty programu Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania.

 

Angažovanosť v odbornom vzdelávaní a príprave bola vyzdvihnutá počas udeľovania cien za vynikajúce výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré vyhodnocujú najlepšie postupy škôl, organizácií a ďalších zainteresovaných strán v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 

Medzi tohtoročnými víťazmi boli aj dva projekty Erasmus+.

 

Projekt „Certifikácia zručností s manažmentom stromov-veteránov (VETcert)“, realizovaný spoločnosťou STIFTELSEN PRO NATURA (Švédsko), získal ocenenie v kategórii Inovatívne vzdelávacie programy pre prechod na ekologické riešenia. Na projekte VETcert sa podieľalo 10 partnerov zo siedmich krajín a procesu certifikácie VETcert sa už zúčastnil rad odborníkov z Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Českej republiky, Fínska, Talianska, Holandska, Nórska, Poľska, Írskej republiky, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva.

 

Ocenenie Šance na vzdelávanie pre mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia získala spoločnosť ALMI BILBAO SAL zo Španielska za realizáciu projektu „Snaha o inklúziu a rovnaké príležitosti pre najviac znevýhodnených“. Iniciatíva, ktorá prebiehala v Španielsku, na Malte a v Portugalsku reagovala na potrebu, ktorá sa objavila v priebehu posledných rokov: nájsť a realizovať aktivity, ktoré zlepšia správanie mladých ľudí.

 

„Vďaka programu Erasmus+ sme videli, ako sa internacionalizácia môže stať motivačným epicentrom, ktoré inšpiruje aj najviac znevýhodnených študentov, aby sa nadchli pre svoje štúdium,“ uviedol projektový tím.