Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

REPowerEU: cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná energia pre Európu

Čo je REPowerEU?

 

Od roku 2022 si 85 % Európanov myslí, že EÚ by mala znížiť svoju závislosť od ruského plynu a ropy, spoločným postupom by mala podporiť Ukrajinu a zároveň sa usilovať o dosiahnutie vlastnej energetickej nezávislosti.

 

V súvislosti s novou geopolitickou realitou a inváziou Ruska na Ukrajinu predstavila Európska komisia plán, ako zredukovať európsku závislosť od fosílnych palív ešte pred rokom 2030. REPowerEU predstavuje súbor nových opatrení, ktoré sú založené na diverzifikácii, šetrení a urýchlení prechodu na čistú energiu.

 

Opatrenia

 

Pokiaľ ide o výrobu čistej energie a zníženie závislosti EÚ od fosílnych palív, je potrebná rýchlejšia elektrifikácia, nahradenie fosílnych palív v priemysle a verejnom sektore obnoviteľnými zdrojmi energie.

 

Je dokázané, že obnoviteľné zdroje produkujú lacnejšiu a čistejšiu energiu a zároveň znižujú potrebu dovozu energie. V súvislosti s tým Európska komisia navrhla ako cieľ Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov zvýšiť energie do roku 2030 zo 40 % na 45 %. Aj vďaka plánu REPowerEU sa do roku 2030 zvýši kapacita výroby energie na 1 236 GW. Ďalšia časť plánu predpokladá posilnenie solárnej stratégie EÚ v oblasti fotovoltaickej energie.

 

V priemysle je pri znižovaní závislosti od fosílnych palív nevyhnutné nahradiť alebo znížiť využívanie uhlia, ropy a plynu v priemyselných procesoch. Prechod na čistejšie zdroje energie posilní konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a rozvoj technológií.

 

Ďalším aspektom v znižovaní spotreby energie je šetrenie energiou, ktoré je najbezpečnejšou, najlacnejšou a najčistejšou metódou. Je zároveň aj najjednoduchším spôsobom, pretože sa do neho môžu zapojiť všetci prostredníctvom každodenných činností a individuálnych krokov, ktoré majú pozitívne výsledky nielen pre životné prostredie, ale aj pre nás osobne, ako napríklad – zníženie účtov za energiu a podporu odolnejšieho hospodárstva a jeho prechod na ekologickejšie fungovanie. Medzi ďalšie opatrenia na úsporu energie, ktoré podporuje Európska komisia, patrí zníženie teploty vykurovania, efektívnejšie používanie domácich spotrebičov, úspornejšie riadenie vozidiel, prechod na verejnú dopravu a aktívnu mobilitu a vypínanie svetiel.

 

Plán REPowerEU a jeho implementácia je financovaná predovšetkým prostredníctvom mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého musia členské štáty EÚ do svojich plánov obnovy a odolnosti doplniť kapitoly venované REPowerEU.

 

Viac informácií nájdete na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en