Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Diskusie cieľovej skupiny ohľadom zhodnotenia výstupov projektu BEE-VET

V júni 2022 sa uskutočnilo niekoľko diskusií cieľovej skupiny za účelom zhodnotenia výstupov projektu BEE-VET.

 

Takmer 60 učiteľov a majstrov OVP z Bulharska, Slovenska a Turecka sa zúčastnilo na hodnotení BEE-VET Príručky pre učiteľov.

 

Do diskusií o koncepcii zlepšenia učebných plánov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave – V ústrety ekologickému stavebníctvu a energetickej účinnosti – sa zapojili zástupcovia štátnych a miestnych orgánov zastrešujúci odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj zástupcovia akademickej obce, súkromných spoločností a odborných združení v oblasti stavebníctva z Rakúska, Bulharska a Turecka. Hodnotenie koncepcie so zainteresovanými stranami zo Slovenska sa aktuálne pripravuje.

 

Väčšina účastníkov diskusií cieľovej skupiny projektu hodnotila prezentované výstupy projektu kladne a prispela cennými poznámkami a odporúčaniami, ktoré budú zohľadnené aj pri zostavovaní finálnej verzie publikácií.

 

Celý tím projektu BEE-VET ďakuje všetkým, ktorí sa do diskusií zapojili!