Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Baumit Betón All In – nový ekologický výrobok

Každý, kto sa podujal na opravu domu, čelil problémom so stavebným odpadom a jeho likvidáciou,pretože likvidácia takéhoto odpadu je v bežných odpadkových košoch zakázaná a je prísne regulovaná. Rovnako aj veľké staveniská sa stretávajú s týmto problémom, ako aj s prepravou, zapojením pracovníkov a zložitejšími predpismi pri likvidácii stavebného odpadu. Preprava si vyžaduje špecializované vybavenie, ktoré zasa vytvára emisie oxidu uhličitého. Ukladanie stavebného odpadu na neregulované skládky nesie so sebou riziko vysokých pokút.

 

Baumit ako inovátor zdravého životného štýlu, ktorý má na zreteli aj problém likvidácie stavebného odpadu, začal vyrábať sériu výrobkov, pri spracovaní ktorých nezostáva obalový odpad.

 

Jedným z vyvinutých produktov je betón BETON ALL IN – továrensky pripravená suchá zmes vo vreciach vyrobených z celulózových vláken, ktoré sa v ňom počas miešania s vodou rozpustia. S týmto novým výrobkom možno v stavebníctve výrazne znížiť množstvo odpadu a zároveň stimulovať proces výstavby a minimalizovať ďalšie náklady na dopravu, zapojenie pracovníkov, atď.