Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti

Európska komisia 28. apríla vyhlásila víťazné mestá súťaže „Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti“.

 

O ocenení:

Ocenenie Európske hlavné mestá inklúzie a rozmanitosti je určené pre široké spektrum obcí, miest a regiónov z celej Európskej únie, ktoré sa usilujú o budovanie spravodlivejšej spoločnosti, ktorá je rozmanitejšia a inkluzívnejšia, pokiaľ ide o rasový alebo etnický pôvod, pohlavie, náboženstvo a vierovyznanie, zdravotné postihnutie, vek alebo LGBTIQ identitu.

 

Toto ocenenie je súčasťou stratégie Komisie na vytvorenie Únie rovnosti a je rozšírené v rámci Akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025.

 

Účastníci:

Na predkladaní návrhov sa zúčastnili orgány miestnej správy zo všetkých členských štátov v dvoch hlavných kategóriách ocenenia – orgány miestnych samospráv s menej ako 50 000 obyvateľmi a orgány miestnej správy s viac ako 50 000 obyvateľmi. Bola pridaná aj tretia špeciálna kategória zameraná na rómsku komunitu – „Komplexný plán inklúzie rómskej komunity“.

 

Víťazi:

Víťazi ocenenia boli vybraní z piatich členských štátov – Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Španielska a Švédska. Vybrala a hodnotila ich odborná porota na základe rôznych kritérií vrátane ich vplyvu a zapojenia ľudí vystavených diskriminácii.

 

Víťazmi v prvej kategórii „orgány miestnej správy s menej ako 50 000 obyvateľmi“ sa stali Kolín nad Rýnom (Nemecko), za ktorým nasledovali Göteborg (Švédsko) a Barcelona (Španielsko).

 

V kategórii „orgány miestnej správy s viac ako 50 000 obyvateľmi“ boli vybranými víťazmi Koprinvnica (Chorvátsko), Ingelheim am Rhein (Nemecko) a Antequera (Španielsko).

 

Andalucía (Španielsko), Göteborg (Švédsko) a Grădinari (Rumunsko) sú víťazmi v tretej osobitnej kategórii týkajúcej sa začlenenia a integrácie rómskej komunity do súčasnej spoločnosti.

 

Víťazi boli vyhlásení na osobitnom slávnostnom odovzdávaní cien 28. apríla 2022, na ktorom komisárka pre rovnosť Helena Dalliová uviedla:

„Blahoželáme všetkým víťazom prvého ročníka súťaže Európske hlavné mesto inklúzie a rozmanitosti, ako aj všetkým 82 orgánom miestnych správ, ktoré reagovali na výzvu Európskej komisie na presadzovanie a podporu rozmanitosti. Tieto miestne orgány dnes najlepším možným spôsobom ukázali, ako môžeme spoločne podporovať rovnosť a rozmanitosť a usilovať sa o začlenenie všetkých.“

 

 Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2708 , https://www.eudiversity2022.eu/the-award/