Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Articles by Editor

Baumit Beton All In – нов екологичен продукт

Всеки, който е правил домашен ремонт, се е сблъсквал с предизвикателствата със строителните отпадъци и изхвърлянето им, тъй като изхвърлянето на такива отпадъци е забранено в обикновените кошчета за отпадъци и е строго регламентирано. Освен това, големите строителни обекти са изправени пред същия проблем, както и пред транспортирането, ангажирането на

Баумит представя най-красивата фасада в Европа за 2022

Най-престижните архитекти и строителни компании учястваха в церемонията по връчване на наградата за най-красиви фасади в Европа.   Финалът на международния конкурс „Baumit Life Challenge Award“, който се провежда за пети път, се състоя на 19 май 2022 във Валенсия.   При оценяването освен дизайна, външния вид и изработката бяха

Европейска седмица на професионалните умения 2022

В седмицата 16-20 май, шестото издание на Европейската седмица на професионалните умения, беше отбелязано из цяла Европа. Темата тази година беше насочена към ПОО и зеления преход, в унисон с плана на Европейската комисия за въглеродно неутрален ЕС до 2050 г., познат още като Зелената сделка.   Тазгодишното издание представи

Европейски столици на приобщаването и многообразието

На 28 април Европейската комисия обяви градовете-победители на наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.   Наградата: Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ е насочена към различни градове и региони от целия Европейски съюз, които насърчават изграждането на по-справедливи общества, които са по-разнообразни и приобщаващи по отношение на расов

100 града за мисията на ЕС за климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г.

100 града от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с още 12 други от асоциирани държави, взеха участие в мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г.   Мисията се финансира чрез програмата за изследвания и иновации Horizon Europe и ще получи 360 милиона евро,

Проект по Еразъм+ в образованието за устойчивост на околната среда отразява 15 казуса

Изследването на Европейската комисия, проведено от консорциум с партньори Unternehmensberatung (Австрия), Датския технологичен институт (Дания) и Ecorys Europe, сред различни координатори на проекти, партньори и чрез индивидуални интервюта, за да се покажат 15 казуса, идентифициращи усилията на 120 проекта по Еразъм+ за най-добри практики за устойчивост на околната среда.  

3 уъркшопа и повече от 140 участници от 3 държави представиха първата версия на BEE VET Дигитален Инструментариум

През март 2021 бяха проведени успешно три уъркшопа с повече от 140 участници от България, Турция и Словакия по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 “Transforming VET in Construction – Innovative Materials for Building and Energy Efficiency” (BEE-VET), финансиран по програма Еразъм+ с ключово действие – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Повече от 330 ученици взеха участие в онлайн тестване по проект BEE VET

survey

Успешно бе завършено тестването на BEE VET Digital Toolkit с ученици от България, Турция и Словакия в три фази между март и юни 2021 г. в присъствена и онлайн форма.   Учениците, които взеха участие в тестването на Инструментариума, бяха от различни специалности като „Строителни материали“, „Енергийна ефективност на сгради“,

5-езиков речник ще помага на учениците от професионалните гимназии, използващи BEE VET Дигитален инструментариум

5-езиков речник с термини от 11-те теми от BEE VET Дигитален Инструментариум  е вече достъпен на сайта на проекта BEE VET. Речникът съдържа над 400 думи и термини, преведени на английски, български, немски, турски и словашки език в сферата на строителството и енергийната ефективност.   Речникът ще е в голяма

Предстоящо съвместно обучение на партньорите в Грац, Австрия

FH JOANNEUM организира провеждането на съвместно обучение на партньорите по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност” (BEE-VET) в Австрия.   Участниците ще  бъдат ангажирани с обучителни дейности, свързани с иновативни начини на обучение и ще научат повече за австрийското професионално образование и