Téma 8. Záhradné a krajinné výrobky

Táto téma poskytuje rozsiahle informácie o mechanických, fyzikálnych a chemických vlastnostiach základných druhov stavebných zmesí na pokládku dlažby; o výbere a aplikácii rôznych druhov exteriérnych dlažieb; základné znalosti o vlastostiach a aplikácii dlažieb. Bližšie sú rozobraté technológie pokládky dlažby, ktoré tvoria vertikálne plánovanie.

Instructor