Téma 5. Podlahové hmoty a potery

Obsah študijného materiálu umožňuje získanie rozsiahlejších znalostí týkajúcich sa základných stavebných zmesí, ich vlastností, skúšobných metôd, predpisov na ich skladovanie a aplikáciu, ako aj vhodného náradia na ich aplikáciu. Pomocou teoretických podkladov a praktických úloh téma zhrnie poznatky o technológii zhotovenia a používania zmesí podlahových hmôt a poterov.

Instructor