Téma 11. Tepelná izolácia potrubí

Voda privádzaná do našich budov musí spĺňať požiadavky a normy na zásobovanie vodou. Musia byť  dodrživané aj požiadavky na odvádzanie odpadových vôd. Čo by sa malo brať do úvahy pri inštalácii týchto systémov? Aké materiály sú vhodné na ich tepelnú izoláciu?

Instructor