Hydroizolácie

Hydroizolácia zabraňuje prípadnému poškodeniu budovy vodou či vlhkosťou, čím zabezpečuje dlhú životnosť, pohodlné a bezpečné prostredie. Penetrácia vody do konštrukcie znižuje jej únosnosť, spôsobuje koróziu výstuží a / alebo betónu a vytvára riziko rozvoja mirkoorganizmov. Aké druhy hydroizolačných materiálov sa používajú a ako sa aplikujú?

Instructor