Vsichki kursove

Добре дошли в BEE VET Дигитален инструментариум

Насърчете ученето с BEE VET Дигитален инструментариум!

Специално разработен за ученици в професионални гимназии в областта на строителството BEE VET Дигитален инструментариум ще ви помогне да:

  • повишите знанията си по актуални теми и за практическо приложение на иновативни материали и технологии (зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси) в сферата на строителството;
  • подобрите дигиталните си умения;
  • повишите мотивацията си за учене

12 Теми, включващи:

  • синтезирана теоретична информация;
  • интерактивни практичекси упражнения;
  • библиотека с линкове до видео демострации;
  • упражнения за самооценка и тестване на наученото

Защо е толкова важна енергийната ефективност и използването на зелени и устойчиви материали?

ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS

  1. Need for thermal insulation of buildings

In its thousand-year history, the humanity has always understood the buildings it built as a means of protection from the adverse effects of the natural environment. The surrounding elements of the building (roof, walls, floor, windows) create conditions in its premises to create a certain microclimate, the parameters of which correspond to the sanitary-hygienic and technological requirements.

The main functions that the thermal insulation of the surrounding elements of the building must perform can be formulated as follows...

 

Want to try?

Want to try? Just choose a topic:

Topic 9 bg

Хидроизолация на тръби

Покривно строителство

bgTopic 8

Зидарски разтвори

Хидроизолации

Замазки

Шпакловки

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел да се подобри гладкостта на повърхнистите, към които се прилагат. Приложението на шпалковъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания микроклимат в помещенията. Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са технологичените характеристики и изисквания

Тема 4. Крайни покрития

Фасадата разделя сградата от външната среда и защитава от климатичните условия. В същото време е и основен визуален елемент в архитектурата. Казва ни много за собственика, за неговите начин на живот и вкус. Фасадата е частта от сградата, която най-много определя финалния изглед. Когато се избира фасадна система и екстериорен

Тема 2. Вътрешни мазилки

Вътрешните мазилки са довършителни работи по конструкцията, които оформят видимата лицева повърхност на интериора. Мазилката е мокър процес с ръчно или машинно нанасяне. Кои са компонентите на вътрешната мазилка? Какви са видовете мазилки според местоположението, свързващия материал, броя на слоевете, повърхностната обработка. Знаем ли достатъчно за технологичния процес на шпакловане

Топлоизолация

Процесите, извършвани за намаляване на преноса на топлина между две среди при различни температури, се наричат “Топлоизолация”. Хората все повече следят за топлоизолацията в сградите, в резултат на увеличаването на енергийните разходи и чувствителността на околната среда, и изискват информация за състоянието на топлоизолация на стари и нови сгради, която

Искаш да опиташ?

Само избери тема:

1

Процесите, извършвани за намаляване на преноса на топлина между две среди при различни температури, се наричат "Топлоизолация". В резултат на увеличаването на енергийните разходи хората все повече следят за топлоизолацията в сградите и изискват информация за състоянието на топлоизолация на стари и нови сгради.

Какви са предимствата на топлоизолация в сгради и инсталации? Кои са съвременните топлоизолационни материали и как да ги използваме?

Прочети още

3

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел да се подобри гладкостта на повърхнистите, към които се прилагат. Приложението на шпалковъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания микроклимат в помещенията.

Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са технологичените характеристики и изисквания към основата?

Прочети още

5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

9

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

11

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

2

Вътрешните мазилки са довършителни работи по конструкцията, които оформят видимата лицева повърхност на интериора. Мазилката е мокър процес с ръчно или машинно нанасяне.

Кои са компонентите на вътрешната мазилка? Какви са видовете мазилки според местоположението, свързващия материал, броя на слоевете, повърхностната обработка. Знаем ли достатъчно за технологичния процес на шпакловане и за различните видове мазилки?

Прочети още

4

Фасадата разделя сградата от външната среда и защитава от климатичните условия. В същото време е и основен визуален елемент в архитектурата. Казва ни много за собственика, за неговите начин на живот и вкус. Фасадата е частта от сградата, която най-много определя финалния изглед. Когато се избира фасадна система и екстериорен дизайн, е необходимо да се има предвид не само естетическия аспект, но и климатичните условия, в които се намира сградата.

Прочети още

6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

8

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още

10

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Прочети още