Vsichki kursove

Добре дошли в BEE VET Дигитален инструментариум

Насърчете ученето с BEE VET Дигитален инструментариум!

Специално разработен за ученици в професионални гимназии в областта на строителството BEE VET Дигитален инструментариум ще ви помогне да:

  • повишите знанията си по актуални теми и за практическо приложение на иновативни материали и технологии (зелени, устойчиви и енергийно ефективни строителни материали и ресурси) в сферата на строителството;
  • подобрите дигиталните си умения;
  • повишите мотивацията си за учене

12 Теми, включващи:

  • синтезирана теоретична информация;
  • интерактивни практичекси упражнения;
  • библиотека с линкове до видео демострации;
  • упражнения за самооценка и тестване на наученото

Защо е толкова важна енергийната ефективност и използването на зелени и устойчиви материали?

Енергийна ефективност на сгради

  1. Нужда от топлоизолирането на сгради

В своята хилядолетна история човечеството винаги е схващало строените от него сгради като средство за защита от неблагоприятните въздействия на природната среда. Ограждащите елементи на сградата (покрив, стени, под, прозорци), създават условия в помещенията й да бъде създаван определен микроклимат, параметрите на който съответстват на санитарно-хигиенни и технологични изисквания. Основните функции, които трябва да изпълнява топлоизолацията на ограждащите елементи на сградата, могат да се формулират по следния начин...

 

Want to try?

Want to try? Just choose a topic:

Саниране, реставрация

Реставрацията е частично или цялостно възстановяване на автентичния облик на паметници на културата по фактологично доказани данни. Изпълнява се с цел защита на културни съкровища, за възстановяване на унищожени части от исторически сгради, според оригиналния им изглед, и за запазването им в бъдещето. Какви са консервационно-реставрационните дейности и какви методи

Топлоизолация

Процесите, извършвани за намаляване на преноса на топлина между две среди при различни температури, се наричат “Топлоизолация”. Хората все повече следят за топлоизолацията в сградите, в резултат на увеличаването на енергийните разходи и чувствителността на околната среда, и изискват информация за състоянието на топлоизолация на стари и нови сгради, която

Топлоизолация на тръби

Водата, която идва в нашите сгради трябва да отговаря на водоснабдителните изисквания и норми. Трябва да се спазват и изискванията при отвеждането на отпадъчните води. Какви моменти се взимат под внимание при инсталацията на тези системи? Кои материали са подходящи за топлоизолацията им?

Покривно строителство

Покривът е горното покритие на сградите, което предпазва вътрешността от влиянието на околната среда. Кои са видовете покриви? Как се проектира покрив според характеристиките на района, където ще бъде сградата? Какви материали се използват? Как се топлоизолира?

Хидроизолации

Хидроизолацията предотвратява евентуални щети от действието на вода или влага върху сградата, осигурявайки ѝ дълъг живот, комфортна и безопасна среда. Навлизането на вода към конструкцията намалява носимоспособността ѝ, като предизвиква корозия на армировката и/или бетона. Пропускането на вода през конструкцията създава риск от развитие на микроорганизми. Какви са предимствата на

Вътрешни мазилки

Вътрешните мазилки са довършителни работи по конструкцията, които оформят видимата лицева повърхност на интериора. Мазилката е мокър процес с ръчно или машинно нанасяне. Кои са компонентите на вътрешната мазилка? Какви са видовете мазилки според местоположението, свързващия материал, броя на слоевете, повърхностната обработка? Знаем ли достатъчно за технологичния процес на шпакловане

Шпакловки

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел да се подобри гладкостта на повърхнистите, към които се прилагат. Приложението на шпалковъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания микроклимат в помещенията. Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са технологичените характеристики и изисквания

Крайни покрития

Фасадата разделя сградата от външната среда и защитава от климатичните условия. В същото време е и основен визуален елемент в архитектурата. Казва ни много за собственика, за неговите начин на живот и вкус. Фасадата е частта от сградата, която най-много определя финалния изглед. Когато се избира фасадна система и екстериорен

Замазки

Съдържанието на учебния материал разкрива възможности за получаване на разширени познания, свързани с основните строителни разтвори, качествата им, начините за изпитване, правилата за съхранение и приложението им, както и за подходящите инструменти за прилагането им. Темата ще обобщи знанията за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за замазки чрез

Зидарски разтвори

Темата представя систематизирани данни за основните видове зидарски разтвори и за техните свойства. Какви са видовете разтвори според свързващия материал и какви са техните характеристики? Как се различават визуално видовете разтвори според компонентите им? Как се полага разтвор върху различни строителни материали и как се установява сцеплението с повърхността?

Продукти за градини и ландшафти

Съдържанието на учебния материал дава разширени познания, свързани с основните строителни разтвори и настилки, свойствата им, начини за полагане, изпитване и правила за съхранение. Темата дава обобщена информация за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за настилки чрез теоретични материали и практически задания. Какви са видовете екстериорни настилки? Какви

jQuery("#butreadmore .su-post").each(function(){jQuery(this).find(".su-post-excerpt").append(jQuery(this).find(".su-post-title").html())});jQuery("#butreadmore .su-post-excerpt a").text("read more..").addClass("butreadmore ");

Искаш да опиташ?

Само избери тема:

1

Процесите, извършвани за намаляване на преноса на топлина между две среди при различни температури, се наричат "Топлоизолация". В резултат на увеличаването на енергийните разходи хората все повече следят за топлоизолацията в сградите и изискват информация за състоянието на топлоизолация на стари и нови сгради. Какви са предимствата на топлоизолация в сгради и инсталации? Кои са съвременните топлоизолационни материали и как да ги използваме?

Прочети още

3

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел да се подобри гладкостта на повърхнистите, към които се прилагат. Приложението на шпалковъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания микроклимат в помещенията. Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са технологичените характеристики и изисквания към основата?

Прочети още

5

Съдържанието на учебния материал разкрива възможности за получаване на разширени познания, свързани с основните строителни разтвори, качествата им, начините за изпитване, правилата за съхранение и приложението им, както и за подходящите инструменти за прилагането им. Темата ще обобщи знанията за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за замазки чрез теоретични материали и практически задания.

Прочети още

7

Темата представя систематизирани данни за основните видове зидарски разтвори и за техните свойства. Какви видове разтвори има според свързващото им вещество и с какво се характеризират те? Как се различават визуално видовете разтвори според компонентите им? Как се полага разтвор върху различни строителни материали и как се установява сцеплението с повърхността?

Прочети още

9

Реставрацията е частично или цялостно възстановяване на автентичния облик на паметници на културата по фактологично доказани данни. Изпълнява се с цел защита на културни съкровища, за възстановяване на унищожени части от исторически сгради, според оригиналния им изглед, и за запазването им в бъдещето. Какви са консервационно-реставрационните дейности и какви методи се използват?

Прочети още

11

Водата, която идва в нашите сгради трябва да отговаря на водоснабдителните изисквания и норми. Трябва да се спазват и изискванията при отвеждането на отпадъчните води.
Какви моменти се взимат под внимание при инсталацията на тези системи? Кои материали са подходящи за топлоизолацията им?

Прочети още

2

Вътрешните мазилки са довършителни работи по конструкцията, които оформят видимата лицева повърхност на интериора. Мазилката е мокър процес с ръчно или машинно нанасяне. Кои са компонентите на вътрешната мазилка? Какви са видовете мазилки според местоположението, свързващия материал, броя на слоевете, повърхностната обработка. Знаем ли достатъчно за технологичния процес на шпакловане и за различните видове мазилки?

Прочети още

4

Фасадата разделя сградата от външната среда, като осигурява защита от климатичните условия. В същото време е и основен визуален елемент в архитектурата. Това е частта от сградата, която най-много определя финалния изглед. Когато се избира фасадна система и екстериорен дизайн трябва да се има предвид не само естетическия аспект, но и климатичните условия, в които се намира сградата.

Прочети още

6

Хидроизолацията предотвратява евентуални щети от действието на вода или влага върху сградата, осигурявайки и дълъг живот, комфортна и безопасна среда. Навлизането на вода към конструкцията намалява носимоспособността й, предизвиква корозия на армировката и/или бетона и създава риск от развитие на микроорганизми. Какви типове хидроизолационни материали се използват и как се прилагат те?

Прочети още

8

Темата дава пространна информация за механичните, физичните и химичните свойства на основните видове строителни разтвори за полагане на настилки; избиране и прилагане на различни видове външни настилки; основни знания за свойствата и приложението им. Детайлно са разгледани технологиите за полагане на настилки, оформящи вертикалната планировка.

Прочети още

10

Покривът е горното покритие на сградите, което предпазва вътрешността от влиянието на околната среда. Прави се върху покривна конструкция от дърво, бетон, стоманобетон или метал. Покривната покривка се монтира на слоеве, включващи топлоизолация, хидроизолация, пароизолация, завършващ слой и др. Kак се проектира покрив, какви материалите се използват, как се топлоизолира?

Прочети още