FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH

FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH

FH JOANNEUM (FHJ), birbirleriyle ayrışan ve birbirlerini tamamlayan süreçler olarak, uygulamalı bilimler ve üretimi birleştiren, araştırma ve eğitimleriyle, Avusturya'nın önde gelen uygulamalı bilimler üniversitelerinden biridir. Diğer yandan, FHJ, sürdürülebilirlik hedeflerini ve toplumsal ihtiyaçları “fikirden uygulamaya” ilkesi doğrultusunda karşılamak için Ar-Ge yoluyla inovasyonu teşvik etmeye kararlıdır. FHJ tarafından sağlanan eğitim, öğretim ile AR-GE arasında sürekli bilgi aktarımına dayanmaktadır.

Avusturya Yüksek Öğretiminde işbirliğine dayalı çalışma programları sunan ilk üniversite olmuş ve iş temelli eğitimin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki bu özel yetkinlik, Dünya İşbirliği Eğitim Birliği (WACE) gibi alandaki uluslararası kuruluşlarda sayısız proje ortaklığı ve üyeliğe yol açmıştır. FHJ, Avrupa Kooperatif ve İşle Bütünleşik Yüksek Eğitim Ağı konferansının da bir parçasıdır.

Üniversite 600'den fazla çalışana sahiptir ve İşletme ve Teknoloji, Bilgi Mühendisliği alanlarında yaklaşık 45 Yüksek Lisans, Lisans ve Diploma derecesine ait programları sunmaktadır. FH JOANNEUM, koordinatör ve ortak olarak hareket ettiği çok sayıda AB projesine katılmıştır. Bu nedenle, kuruluş AB projeleri dahil olmak üzere uzun yıllara dayanan deneyime ve yüksek nitelikli personelleri ile özel ve ARGE projelerine katılım sağlamıştır.

Bu deneyime dayanarak FHJ, İnşaat sektöründen en iyi inovatif uygulamaları içeren eğitim materyallerinin geliştirilmesi alanında değerli bilgiler ve uzmanlık sağlayabilmekte ve böylece okullar ve işletmeler arasında etkili bir bağlantı kurmaktadır. FH JOANNEUM, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) modeli ile kalite yönetim sistemini genişleten ilk uygulamalı bilimler üniversitelerinden biridir. Tüm üniversite 2018'de "Mükemmellik için * 4 *" seviyesine ulaştı ve şimdi bu performansı korumak ve daha da geliştirmek için çaba sarf etmektedir. FHJ aynı zamanda Avusturya 2018 Mükemmellik Ödülü için gereken kalite seviyesine de ulaşmıştır. Avusturya'nın mükemmel şirketleri http://www.staatspreis.com listesine dahil edilmiştir ve “Exzellentes Unternehmen Österreichs 2018” logosunu kullanma hakkına sahiptir. FHJ, 2016 yılında Yükseköğretimde Kalite Güvence Yasası'nın (HS-QSG) 22. Bölümüne göre denetlenmiştir. İç kalite yönetim sistemi Avusturya Kalite Güvence ve Akreditasyon Ajansı (19 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olan) tarafından onaylanmıştır.

Projede FH JOANNEUM iki kurum içi enstitü ile birlikte çalışacaktır. Biri "ZML-Yenilikçi Öğrenme Senaryoları" dır - FHJ'nin ilgi alanlarını e-Öğrenim alanındaki (Çevrimiçi Eğitim ve Öğretim) odaklayan bir araştırma ve geliştirme enstitüsüdür. ZML ekibinin araştırma faaliyetleri, video oyunlarıyla öğrenme için ideal bir pedagojik temel olan öz-yönelimli öğrenme senaryolarına ve ortaya çıkan ve bağdaştırıcı yaklaşımlara odaklanmaktadır. İkinci enstitü, FH JOANNEUM'daki Uygulamalı Üretim Teknolojileri Enstitüsü'dür. Enstitünün gelecekteki araştırma konuları arasında sanal üretim ve endüstri 4.0'daki “akıllı fabrika”, yenilikçi üretim teknolojileri ve yöntemleri açısından esnek üretim, mühendislikte işbirliğine dayalı eğitim yer alır. Enstitüdeki lisans programları, kararlı endüstriyel ortak şirketlerle yakın işbirliği içinde pratiğe dayalı öğrenme sağlamaktadır.

 

İletişim:

www.fh-joanneum.at

Tel: 004331654538880