İnşaatta İkincil Mesleki Eğitim

İnşaatta İkincil Mesleki Eğitim

Yeşile ve dijitale doğru yönelim ekonomiyi yeniden şekillendiriyor, verimli kaynak kullanımı, döngüsel, sayısallaştırılmış ve iklim açısından daha nötr bir yöne doğru hareket derken yeni teknolojilerin, dijitalleşmenin, yapay zekanın ve robotiğin beklendiği gibi iş dünyasını dönüştürmesi yeni iş kollarını, var olan işleri değiştirmesi kaçınılmaz bir son olarak ortaya çıkıyor. Bu geçişler, değişim ve dönüşümler gençlerin ve yetişkinlerin beceri setlerinde ekonominin ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına ayak uyduran bir yapıya, becerilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri için sürekli ve dinamik değişimleri karşımıza çıkarıyor.

 

Ekonomilerin ve toplumların, eğitim ve beceri geliştirme yoluyla mevcut ve gelecekteki işgücünü hazırlayarak bu hızlı değişimlere uyum sağlamaya çalışıyor. Yenilikçi ve uyarlanabilir müfredatlar, eğitim programları ve materyaller bu süreçteki en önemli araçlar olarak karşımıza çıkıyor.

 

BEE-VET proje ekibi, “Yeşil İnşaat ve Enerji Verimliliğine Doğru: İnşaatta İkincil Mesleki Eğitim ve Öğretimde Müfredat İyileştirme Konsepti”ni dikkatinize sunarak:

 

  • Yeterliliğin kazanıldığı ülkeden bağımsız olarak teorik ve uygulamalı öğrenme yoluyla elde edilen öğrenme çıktılarının maksimum aktarılabilirliğini sağlamak.
  • İnşaat sektöründe Avrupa çapında edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin resmi olarak tanınmasını kolaylaştırmak ve yurtdışında sürekli mesleki eğitime olanak sağlamak.
  • Farklı ülkeler arasında en iyi uygulamaların tutarlılığını ve değişimini sağlamak.
  • Örgün eğitimde elde edilen nitelikler ile işgücü piyasasının ihtiyaçları arasındaki farkın kapatılmasına katkıda bulunmak.

 

Yayını İngilizce, Bulgarca, Almanca, Slovakça, Türkçe olarak indirebilirsiniz.