BEE-VET ÇIKTILARI

BEE VET ÇIKTILARI

İnşaat sektörü, Avrupa’nın Enerji Verimliliği, çevreci ve Sürdürülebilir Yapı Malzemelerinin kullanımı konusundaki öncelikleri bağlamında değişim ve yeniden yönlendirme sürecindedir. Sonrasında, MEÖ eğitim programlarına ve müfredatına yönelik olarak uygun şekilde bilgilendirilmelidir.

 

BEE-VET projesi, okul temelli Mesleki Eğitim ve inşaat sektörü için sağlam bir etkiye sahip olacaktır, birbiriyle ilişkili bir dizi yenilikçi ürün tasarlamayı, geliştirmeyi, test etmeyi, doğrulamayı, kullanmayı, yaymayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır:

- BEE-VET Dijital Araç Seti;

- BEE-VET Öğretmen El Kitabı;

- Müfredat Güncellemesi için BEE-VET Kapsamı.

 

BEE-VET DİJİTAL ARAÇ SETİ

Çıktının temel amacı, MEÖ öğrencilerine / stajyerlerine inşaat sektöründe kullanılan yeni ve yenilikçi malzemeler ve teknolojiler üzerine kapsamlı bir dijital eğitim aracıyla destek olmaktır. Eğitim araç seti, inşaat sektöründe, çevreci, sürdürülebilir ve enerji açısından verimli inşaat malzemeleri ve kaynaklarının (BEE-VET) kullanımına odaklanarak, pratik olarak sektör paydaşlarını yönlendirmektir.

Mevcut eğitim materyallerini (ders kitapları) tamamlayan lise MEÖ lise öğrencileri için ek bir bilgi kaynağı olacaktır. Mesleki eğitim öğrencileri ve öğretmenleri içeriği sınıfta kullanabilecek, böylece inşaat sektöründeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmiş olacaklardır (tanıtılan yenilikler ve devam eden Ar-Ge çalışmaları dahil).

 

BEE-VET ÖĞRETMEN EL KİTABI

Bu çıktının asıl amacı, müfredatının genel sunumundan ve müfredatın tasarımından (genel olarak program ve teori ve uygulamanın tahsis edilmesi) inşaat sektöründeki (ilgili meslekler için) okulların sunduğu bir veya daha fazla mesleki niteliğe yol açan uzmanlıklar) müfredatın tasarımından sorumlu eğitimcileri desteklemektir.

El kitabı, MEÖ öğretmenleri tarafından inşaat sektöründeki mevcut en iyi uygulamalar bağlamında kullanılan öğretim / değerlendirme yöntemleri hakkında metodolojik rehberlik sağlamalıdır.

 

MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ İÇİN BEE-VET KAPSAMI

Bu çıktının asıl amacı, yeterliliğin elde edildiği ülke / ülkelerden bağımsız olarak okullarda teori ve uygulama yoluyla elde edilen öğrenme çıktılarının azami aktarılabilirliğinin sağlanması, Mesleki Eğitim alanların uluslar arası hareketliliğinin desteklenmesi (bunun sonucu olarak ülkedeki resmi eğitim ve öğretim; işgücü hareketliliğinin, yani işgücü piyasasında nitelikli profesyonellerin hareketliliğinin sağlanması) olacaktır.

Hem inşaat sektöründeki işletmeleri ve hem de MEÖ öğrenicileri / kursiyerleri hem de müfredattan sorumlu öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanmasının yanı sıra, yurtdışında elde edilen niteliklerin resmi olarak tanınmasından ve yetersizliklerin asgariye düşürülmesi için sürekli mesleki eğitim vermekten sorumlu olan ilgili paydaşları, işçilerin yeterliliklerini ulusal gereksinimlere göre eşlemek amacıyla desteklemek amacıyla ortak ülkelerce hazırlanacaktır.