BEE-VET Öğretmen El Kitabı

BEE VET Öğretmen El Kitabıyla

BEE VET Öğretmen El Kitabı

BEE VET Öğretmen El Kitabının temel amacı, inşaat alanında (okulları tarafından ilgili alan için sunulan, bir veya daha fazla mesleki nitelik kazandıran meslekler ve uzmanlıklarda) müfredatın genel sunumundan ve müfredatın tasarımından (genel olarak okul yılı ve program boyunca teori ve pratiğin dağıtımı) İnşaat alanında sorumlu öğretmenleri desteklemektir.

 

BEE VET Öğretmen El Kitabı, inşaat sektöründeki mevcut en iyi uygulamalar bağlamında MEÖ öğretmenleri tarafından kullanılan öğretme/değerlendirme yöntemleri hakkında metodolojik rehberlik sağlar (O1 kapsamında Dijital Araç Setinde önerilen BEE-VET konuları dahil).

 

BEE VET Öğretmen El Kitabı aşağıdaki ana alanlara odaklanmaktadır:

 

  • İnşaat Mesleki Eğitim ve Öğretiminde yeterlilikler için müfredatın özellikleri (özellikle BEE-VET’in tüm yönleriyle, teori, uygulama v.s.);
  • Yeşil, sürdürülebilir ve enerji verimli inşaat ile ilgili konuların lise Mesleki Eğitim ve Öğretiminde nasıl uyarlanacağına ve/veya dahil edileceğine dair rehberlik;
  • Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin katılımı – inşaat malzemeleri/teknolojilerinin uygulanmasında en son trendlerle pratik deneyim ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılama;
  • Teori ve pratiğin doğru yapılandırılması; pratik alıştırmaların tanıtımı; İnşaat sektöründeki mevcut en iyi/en yenilikçi uygulamaların tanıtımı dahil olmak üzere geliştirdiğimiz BEE-VET Dijital Araç Takımı temelinde adım adım rehberlik;
  • Mevcut MEÖ eğitim programlarının uyarlanmasını ve modernizasyonunu amaçlayan; yeni konuların dahil edilmesi ve/veya mevcut konuların genişletilmesi dahil üst orta mesleki eğitimde (EQF 3-4) BEE VET Dijital Araç Setinde geliştirilen konuların sunumuna ilişkin metodolojik rehber;
  • Kendi kendine öğrenme, işbirlikçi öğrenme, ters yüz sınıf, probleme dayalı öğrenme ve benzeri BEE-VET alanında dijital teknolojilerin kullanılmasıyla belirli mesleki konularda öğretme, öğrenme ve değerlendirme için yenilikçi örneklerin, yöntemlerin tanıtılması tasarısı (olası çözümler ve seçenekler).
  • Beklenen öğrenme çıktıları (konulara ve ünitelere göre);
  • Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim sürecinde edindikleri bilgi ve becerilerin değerlendirilmesi.

 

Yayını İngilizce, Bulgarca, Almanca, Slovakça, Türkçe  olarak indirebilirsiniz.