Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi 2022: Genel ilerlemeye rağmen dijital beceriler, KOBİ’ler ve 5G ağları geride kaldı

Avrupa Komisyonu 28 Temmuz 2022 tarihinde üye devletlerin dijitalleşme alanındaki ilerlemelerine ilişkin Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi sonuçlarını yayınladı.

 

Eurostat verilerine dayanan yıllık DESI (Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi), Avrupa Birliği üye devletlerinin dijital ekonomi ve topluma yönelik ilerlemelerini ölçmekte ve Avrupa Sömestri’ndeki dijital unsurları analiz etmektedir.

 

Bu yılın sonuçları üye ülkeler arasında genel bir ilerleme olduğunu ancak yapay zeka (AI) ve Büyük Veri gibi kilit dijital teknolojilerin benimsenmesinin düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Sıralamada en üstte yer alan ülkeler Finlandiya, Danimarka, Hollanda ve İsveç olsa da yapay zeka ve Büyük Veri gibi teknolojilerin benimsenmesi hala %30’luk hedefin altında kalmaktadır. Buna rağmen, alınan neticeler olumlu bir sonuca işaret ediyor: üye devletler dijitalleşmelerini daha da geliştiriyor ve hızlandırıyor. Polonya, Yunanistan ve İtalya verileri bunu göstermektedir.

 

DESI tarafından yapılan bir başka açıklama ise 16-74 yaş arası Avrupa vatandaşlarının sadece %54’ünün temel dijital becerilere sahip olduğunu göstermektedir. Bu oran, Birliğin 2030 yılına kadar %80 olarak öngördüğü Dijital On Yıl hedefinin çok uzağında olduğu gibi, AB’deki 9 milyon olan BİT uzmanı sayısı da 2030 yılına kadar 20 milyon uzman hedefinin gerisinde kalmaktadır.

 

Bir başka veri de son yıllarda COVID – 19 salgını nedeniyle dijital teknolojilerin ve çözümlerin kullanımının önemli ölçüde arttığını göstermektedir (örneğin bulut bilişim kullanımı %34 artmıştır). Bununla birlikte, Avrupa KOBİ’lerinin sadece %55’i temel düzeyde dijitalleşmeye sahipken, 2030 hedefi %90’dır.

 

Avrupa Birliği genelinde dijitalleşmenin hız kazanması, Birliğin dayanıklılığını arttırmakta ve dışa bağımlılıkları azaltmaktadır. Üye devletlerin Kurtarma ve Dayanıklılık planlarına ayırdıkları fonların yaklaşık %26’sı dijital dönüşüm ve gelişmelere ayrılmıştır.

 

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4560