Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

REPowerEU: Avrupa için karşılanabilir, güvenli ve sürdürülebilir enerji

REPowerEU nedir?

 

2022 itibariyle Avrupalıların %85’i AB’nin Rus gazı ve petrolüne olan bağımlılığını azaltmasını ve Birliğin birlikte hareket ederek Ukrayna’yı desteklemesi ve kendi enerji bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini düşünmektedir.

 

Yeni jeopolitik gerçeklik ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ışığında, Avrupa Komisyonu’nun 2030’dan önce Avrupa’nın fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma planı REPowerEU, temiz enerjinin çeşitlendirilmesi, tasarrufu ve hızlandırılmasına yönelik yeni tedbirler sunmaktadır.

 

Önlemler

 

Temiz enerji üretmek ve AB’nin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için daha hızlı elektrifikasyon, sanayi ve kamu sektöründe fosil yakıtların yenilenebilir enerjilerle değiştirilmesi gerekmektedir.

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ucuz ve daha temiz enerji ürettiği ve enerji ithalatına olan ihtiyacı azalttığı kanıtlanmıştır. Buna bağlı olarak Avrupa Komisyonu, Birliğin 2030 yılı için yenilenebilir enerji hedefini %40’tan %45’e çıkarmayı teklif etmiştir. REPowerEU Planı, enerji üretim kapasitelerini de 2030 yılına kadar 1,236 GW’a çıkaracaktır. Planın bir başka bölümü de fotovoltaik enerji alanında AB’nin Güneş Stratejisinin güçlendirilmesini öngörüyor.

 

Sanayi için, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılmasında, endüstriyel süreçlerde kömür, petrol ve gaz kullanımının değiştirilmesi veya azaltılması esastır. Daha temiz enerji kaynaklarına geçiş, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü ve teknolojik gelişimini güçlendirecektir.

 

Enerji kullanımını azaltmanın diğer bir yolu da en güvenli, en ucuz ve en temiz yöntem olan enerji tasarrufu yapmaktır. Bu aynı zamanda en kolay yöntemdir çünkü herkes günlük , bireysel hareketleri ile bu sürece dahil olabilir. Bu sadece çevre için değil bizim için de  enerji faturalarımızı azaltmak, daha dirençli bir ekonomiye yardımcı olmak ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş yapmak gibi olumlu sonuçlar doğurur. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen enerji tasarrufuna yönelik diğer bazı tedbirler arasında ısınma sıcaklıklarının düşürülmesi, ev aletlerinin daha verimli kullanılması, daha ekonomik araç kullanımı, daha fazla toplu taşıma ve aktif hareketliliğe geçiş ve ışıkların kapatılması yer almaktadır.

 

REPowerEU Planı ve uygulaması esas olarak AB üye devletlerinin Kurtarma ve Dayanıklılık Planlarına REPowerEU bölümlerini eklemek zorunda oldukları Kurtarma ve Dayanıklılık Aracı yoluyla finanse edilmektedir.

 

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en