Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Oznámenie výhercov ocenenia Trvalo udržateľná energia v Európe

Na tohtoročnom prvom oficiálnom podujatí Týždňa trvalo udržateľnej energie EÚ (EUSEW), ktoré sa konalo online v dňoch 25. – 28. októbra 2021, si prevzali ocenenie za päť najlepších európskych projektov čistej energie lídri v kategóriách: angažovanosť, inovácie, žena v energetike, mladý priekopník v energetike a udelená bola aj cena občana.

 

Víťazov kategórií angažovanosť a inovácie vybrala odborná porota a víťazov ostatných kategórií určilo verejné hlasovanie na základe viac než 12-tisíc hlasov.

 

Nasledujúce slová predniesla európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová:

„Projekty a jednotlivci, ktorí si dnes prevezmú ocenenie, sú nielen lídrami v transformácii európskeho sveta energetiky, sú aj našimi vzormi. Ich práca je odkazom dôležitosti, ktorú má občianska angažovanosť v napĺňaní Európskej zelenej dohody. Vyvinuli sme veľké úsilie na vytvorenie politických nástrojov, ktoré budú usmerňovať a podporovať aktivity na tomto mieste a je skutočne inšpiratívne vidieť, ako sa táto vízia stáva skutočnosťou. Spoločným úsilím pomôžeme Európe priblížiť sa k naplneniu klimatických cieľov.“

 

Cena za angažovanosť bola udelená projektu EnergyNeighbourhoods za program, ktorý podporuje občanov Maďarska v šetrení energiou a oceňuje aktivity, ktoré inšpirujú a motivujú občanov k vyskúšaniu a adaptácii na zelené a ekologickejšie spôsoby využitia energií.

 

Projekt LIFE-DIADEME vychádza z aktivít podporovaných EÚ, ktoré ukazujú inovatívny prístup k prechodu na čistú energiu. Za svoj návrh verejného osvetlenia, ktoré redukuje emisie a zlepšuje bezpečnosť chodcov, získali ocenenie v kategórii inovácie.

 

Cenu v kategórii žena v energetike získala Brigit Hansenová, starostka mesta Frederikshavn, za svoju iniciatívu v oblasti klimatického plánovania. Táto cena sa udeľuje za aktivity pod záštitou žien, ktoré slúžia k rýchlejšiemu prechodu k zelenej energii v Európe a prispievajú k naplneniu európskych energetických klimatických cieľov.

 

Ocenenie pre mladého priekopníka v energetike si odniesol Filip Koprčina za svoj prínos v demokratizácii vlastníctva solárnej energie. Cena sa udeľuje za aktivity mladých ľudí (do 35 rokov), ktoré pomáhajú k prechodu k zelenej energii v Európe a inšpirujú ostatných, aby sa tiež pridali.

 

Tohtoročná cena občana prináleží, podľa rozhodnutia verejnosti, projektu RenOnBill, ktorému sa podarilo spojiť sily finančných inštitúcií s verejnoprospešnými službami a tým zvýšiť počet renovácií. Toto ocenenie sa udeľuje iniciatívam a jednotlivcom, ktorí pracujú na inovovaní spôsobov, ako zmeniť európsky svet energetiky. Celkovo 6 projektov súťažilo v kategóriách angažovanosť a inovácie a všetky boli kandidátmi na ocenenie.

 

Viac na: https://ec.europa.eu/info/news/winners-eu-sustainable-energy-awards-announced-2021-oct-26_en