Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nadchádzajúce spoločné školenie tímu BEE-VET v Grazi

Vo FH JOANNEUM sme vo víre príprav na spoločné školenie tímu v Rakúsku, určené pre účastníkov programu „Zmena OVP v stavebníctve – inovačné materiály pre stavebníctvo a energetickú účinnosť (BEE-VET)“ z partnerských krajín projektu.

 

Pre účastníkov budú pripravené školiace aktivity týkajúce sa vzdelávacích metód, inovatívneho vyučovania a učebných postupov, rovnako aj prehľad rakúskeho systému OVP. Podelíme sa o skúsenosti s vývojom elektronických vzdelávacích kurzov a skúsenosti s ďalším vzdelávaním učiteľov OVP v Rakúsku. Pripravená bude aj prezentácia o inovatívnych stavebných materiáloch a technológiách.

 

Spoločné školenie tímu prispeje k dosiahnutiu cieľov projektu, a to nielen tým, že poskytne cennú príležitosť na získanie skúseností pre zástupcov cieľových skupín, ale zároveň im pomôže zlepšiť praktické zručnosti a schopnosti, ktoré budú môcť následne sprostredkovať ostatným učiteľom na národnej úrovni.

 

Výsledky školenia predstavíme počas záverečnej konferencie, ako aj jednotlivým združeniam a organizáciám, ktorých členmi sú partneri nášho konzorcia.