Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Čo je trvalo udržateľné stavebníctvo a prečo je dôležité?

Trvalo udržateľné stavebníctvo znamená, že pri stavbe nových objektov sú použité obnoviteľné a recyklovateľné materiály a zároveň sa znižuje spotreba energií a tvorba odpadu počas stavebného procesu. Cieľom takého druhu stavebníctva je znižovanie vplyvu priemyslu na životné prostredie.

 

Avšak trvalo udržateľné stavebníctvo sa nekončí postavením budovy. Budova samotná musí mať počas svojej životnosti minimálny dosah na životné prostredie, čo znamená, že samotný návrh by mal zahŕňať pozitívne elementy a zohľadňovať vplyv na okolie budovy.

 

Trvalo udržateľné stavebníctvo je dôležité, lebo stavebný priemysel ako taký má obrovský negatívny vplyv na životné prostredie, pričom trvalo udržateľné stavebníctvo používa udržateľné materiály, ktoré neovplyvňujú životné prostredie do takej miery. Takisto využíva obnoviteľnú energiu počas stavebného procesu a využíva materiály ako drevo (z dôkladne udržiavaných lesov, ktoré poskytujú prirodzene živé prostredie), trvalo udržateľný betón, alternatívne murárske materiály a dokonca aj plast.

 

Proces transformácie na trvalo udržateľné stavebníctvo samozrejme sprevádzajú aj viaceré výzvy. Nejde tu o krátkodobý proces a hlavnú prekážku predstavujú finančné náklady. Náklady a dostupnosť sú hlavnou výzvou pre väčšinu stavebných firiem. Transformácia na trvalo udržateľné stavebníctvo zároveň prináša aj mnohé benefity. Jedným z nich je, že udržateľné budovy majú vyššiu hodnotu, čo dokazujú aj výskumy, podľa ktorých majú zelené budovy 7 % nárast hodnoty oproti tradičným budovám. Ďalšiu výhodu predstavuje podnikateľská sociálna zodpovednosť (CSR). Pri transformácii na trvalo udržateľné stavebníctvo a pri zachovaní rovnakých cien výskumy ukazujú, že 91 % zákazníkov sa rozhodne pre spoločnosť, ktorá podporuje dobrú vec (v tomto prípade zníženie negatívneho účinku stavenísk na životné prostredie). Iná štúdia zasa priniesla výsledky ukazujúce nižšie prevádzkové náklady zelených budov. Použitie trvalo udržateľných technológií a materiálov môže priniesť veľkú úsporu nákladov vďaka redukcii odpadu, pričom sa zároveň zníži aj objem poplatkov vyrubených spoločnosťou na likvidáciu odpadu.

 

Viac na: https://www.british-assessment.co.uk/insights/what-is-sustainable-construction-and-why-is-it-important/