Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

EÚ misie za 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

100 miest z 27 členských štátov Európskej únie spolu s ďalšími 12-timi mestami z pridružených krajín sa rozhodlo zapojiť do misie EÚ za 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.

 

Misia je financovaná z programu Horizont Európa pre výskum a inovácie a na spustenie výskumu a inovácií dostane 360 miliónov eur, ktoré pokryjú obdobie rokov 2022 až 2023. Výskum a inovácie budú zamerané na rozvoj a zvyšovanie čistej mobility, energetickej účinnosti a znižovanie emisií CO2 v mestských oblastiach, ktoré predstavujú 75 % životného priestoru európskych občanov.

 

Ďalšie financovanie bude možné s pomocou platformy misie NetZeroCities, ktorá vytvára možnosti získavania kontaktov a vzájomnej diskusie o postupoch, know-how a podpory medzi zúčastnenými mestami v inovačnom a výskumnom procese a tiež pri zapojení občanov.

 

Táto misia je síce novinkou v programe Horizont Európa, ale napriek tomu podporuje priority Európskej komisie, ako sú Zelená dohoda, Európa vhodná pre digitálny vek, Hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí, Európsky plán boja proti rakovine a Nový európsky Bauhaus.

 

Výzva na účasť v misii bola spustená koncom roka 2021, keď sa do nej prihlásilo 377 miest. Hodnotenie vykonali nezávislí odborníci a na základe prídavných kritérií Komisie týkajúcich sa geografickej rovnováhy a rôznorodosti miest z hľadiska veľkosti, vplyvu a inovatívnych nápadov. Vybraných 100 miest predstavuje 12 % súčasnej populácie EÚ.

 

V ďalších krokoch programu mestá vypracujú klimatické zmluvy miest, ktoré musia zahŕňať celkový plán a stratégiu klimatickej neutrality vo všetkých sektoroch, ako sú energetika, budovy, odpadové hospodárstvo a doprava. Očakáva sa, že do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie v súkromnom sektore, ako aj vnútroštátne a regionálne orgány v úzkej spolupráci s EÚ.

 

Viac informácií: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2591 , https://netzerocities.eu/