Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

2030 yılına kadar AB’nin iklim açısından nötr ve akıllı şehirler misyonu için 100 şehir

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden 100 şehir ve asosiye ülkelerden 12 diğer şehir, AB’nin 2030 yılına kadar 100 iklim nötr ve akıllı şehir misyonuna katılmaya karar verdi.

 

Misyon, araştırma ve inovasyon için Horizon Avrupa programı aracılığıyla finanse ediliyor ve araştırma ve yeniliklere başlamak için 2022’den 2023’e kadar olan dönemi kapsayacak 360 milyon Euro ile fonlanıyor. Araştırma ve yenilik girişimi, Avrupa vatandaşlarının yaşam alanlarının %75’ini oluşturan kentsel alanlarda temiz hareketliliğin, enerji verimliliğinin geliştirilmesi ve artırılmasına ve CO2 emisyonlarının azaltılmasına yöneliktir.

 

Yenilik ve araştırma sürecinde ve ayrıca vatandaşların katılımında katılımcı şehirler arasında uygulama alışverişi, teknik bilgi ve destek için ağ oluşturma fırsatları sağlayan NetZeroCities misyon platformu yardımıyla ek finansman mümkün olacaktır.

 

Bu misyon, Horizon Europe programı için bir yenilik olmakla birlikte Yeşil Mutabakat, Dijital Çağa Uygun Avrupa, İnsanlar İçin Çalışan Bir Ekonomi, Avrupa’nın Kanseri Yenme Planı ve Yeni Avrupa Bauhaus gibi Avrupa Komisyonu’nun önceliklerini desteklemektedir.

 

Misyona katılım yönündeki oluşum, 377 şehrin katılım için başvurduğu 2021’in sonunda başladı. Süreç bağımsız uzmanlar tarafından ve Komisyon’un coğrafi denge ve büyüklük, etki ve yenilikçi fikirler açısından çeşitli şehirlere ilişkin ek kriterleri tarafından değerlendirildi. Seçilen 100 şehir, bugün AB nüfusunun %12’sini temsil etmektedir.

 

Programın sonraki adımlarında şehirler, enerji, binalar ve atık yönetimi ve ulaşım gibi sektörlerde iklim nötrlüğü için genel bir plan ve strateji içermesi gereken iklim şehri sözleşmeleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Süreç vatandaşların, özel sektördeki araştırma kuruluşlarının yanı sıra AB ile yakın işbirliği içinde olan ulusal ve bölgesel yetkililerin katılımını içermesi beklenmektedir.

 

Daha fazla bilgi için:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2591 , https://netzerocities.eu/