Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Projekty programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania týkajúceho sa environmentálnej udržateľnosti upozorňujú na 15 prípadových štúdií

V rámci výskumného projektu Európskej komisie, ktorý realizovalo konzorcium (pozostávajúce z Unternehmensberatung (Rakúsko), Dánskeho technologického inštitútu (Dánsko) a Ecorys Europe), sa medzi rôznymi koordinátormi projektov, partnermi a prostredníctvom individuálnych rozhovorov predstavilo 15 prípadových štúdií, ktoré identifikovali úsilie 120 projektov Erasmus+ o stanovenie osvedčených postupov v danej oblasti.

 

Zhrnutých 15 prípadov poukazuje na úsilie nadnárodných partnerov v projektoch a ich iniciatívy v snahe pracovať na spoločnom európskom cieli v oblasti environmentálnej udržateľnosti a environmentálnych výzvach, ktoré predstavujú globálny problém.

 

Správa poukazuje na použité inovatívne materiály a prístupy, ktoré boli uplatnené v projektoch a na následné opatrenia na miestnej úrovni, ktoré vyplynuli z ich spoločného úsilia.

 

Od roku 2014 sa uskutočnili tisíce projektov zameraných na environmentálnu udržateľnosť s použitím celej škály inovatívnych, interdisciplinárnych a praktických prístupov.

 

Cieľom projektu BEE-VET je aj ponuka nových prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a zvyšovanie povedomia o energetickej efektívnosti a súvisiacich otázkach, ktoré sú najvyššou prioritou v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

 

Produkty vyvinuté v rámci projektu BEE-VET prispievajú k zvyšovaniu povedomia mladých ľudí a študentov v stavebníctve o environmentálnych výzvach a riešeniach.

 

 Viac informácií: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/new-research-maps-out-erasmus-projects-in-education-for-environmental-sustainability-and-highlights-15-case-studies