Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

BEE-VET Projesi çıktılarının değerlendirilmesi için odak grup görüşmeleri

Haziran 2022’de BEE-VET projesinin çıktılarını değerlendirmek üzere bir dizi odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

 

Bulgaristan, Slovakya ve Türkiye’den yaklaşık 60 mesleki eğitim öğretmeni ve eğitmeni BEE-VET Öğretmen El Kitabının değerlendirilmesine katılmıştır.

 

Mesleki Eğitim ve Öğretim alanındaki ulusal ve yerel makamlardan yetkililerin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Türkiye’den inşaat alanındaki akademi, özel şirket, şube ve meslek birliklerinin temsilcileri, ortaöğretim mesleki eğitim ve öğretim müfredatının iyileştirilmesine yönelik konsept – Yeşil İnşaat ve Enerji Verimliliğine Doğru – ile ilgili tartışmalara katılmışlardır. Konseptin Slovakya’dan paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır.

 

Odak grup tartışmalarına katılanların çoğunluğu sunulan proje ürünlerini olumlu değerlendirmiş ve yayınlara son halini verirken dikkate alacağımız değerli yorum ve önerilerle katkıda bulunmuşlardır.

 

BEE-VET proje ekibi, tartışmalara katılan tüm katılımcılara teşekkür etmektedir!