Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Без категория

Nový európsky Bauhaus: Európska komisia spúšťa fázu spoločného koncipovania

New European Bauhaus: Commission launches design phase

„Európska komisia spustila fázu spoločného koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus“,  oznámila predsedkyňa Von der Leyenová vo svojej Správe o stave Únie z roku 2020. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt, v ktorom sa spája dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, cenová dostupnosť a investície s cieľom dodržať Európsky ekologický dohovor. Kľúčovými hodnotami Nového európskeho Bauhausu sú udržateľnosť, estetika

Viac než 150 študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVaP), Slovenska a Turecka sa zúčastnilo na prvej testovacej fáze BEE-VET Digitálnych nástrojov

1st testing phase of BEE VET Digital Toolkit

Prvé testovanie BEE-VET Digitálnych nástrojov prebehlo úspešne a zúčastnilo sa na ňom viac než 150 študentov z Bulharska, Slovenska a Turecka. Prvé testovanie sa uskutočnilo online kvôli pandemickej situácii. Zhrnutie informácií zo stredných odborných a priemyselných škôl, ktoré sa zúčastnili testovacej fázy, nájdete nižšie:   Stredná škola stavebníctva, architektúry a geodézie Hristo Botev,

BEE-VET Digitálne nástroje pomáhajú učiteľom a študentom v sektore stavebníctva pri online vzdelávaní

BEE-VET Digitálne nástroje, ktoré boli navrhnuté predovšetkým pre stredné odborné a priemyselné školy v oblasti stavebníctva a architektúry, pomáhajú študentom: Zlepšiť svoje znalosti o aktuálnych témach v oblasti stavebníctva a rovnako aj o praktickom využití inovatívnych materiálov a technológií (ekologických, trvalo udržateľných a energeticky efektívnych stavebných materiálov a zdrojov), Zlepšiť si svoje digitálne zručnosti, Získať novú motiváciu do učenia. Aktuálne

Ako ióny vzduchu vplývajú na kvalitu života?

Как въздействат въздушните йони върху качеството на живот?

Spoločnosť Baumit predstavila jedinečnú interiérovú farbu IonitColor, ktorá prirodzeným spôsobom aktivuje vzduch a zvyšuje množstvo iónov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravie človeka. Touto cestou zároveň prispievajú k zdravému prostrediu v interiéri.   Ako to celé funguje?   Ióny majú pozitívny účinok na kvalitu života. Čím vyšší je ich počet, tým

Európsky týždeň odborných zručností 2020

Европейска седмица на професионалните умения 2020

Piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať v čase od 9. do 13. novembra 2020.   Európsky týždeň odborných zručností je každoročné podujatie, na ktorom predstavia rôzni jednotlivci aj organizácie svoje výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Európsky týždeň odborných zručností predstavuje platformu, ktorá slúži na

Projekt Strednej školy architektúry, stavbárskeho inžinierstva a geodézie „Hristo Botev“ v Sofii je nominovaný na ocenenie „Ceny excelentnosti v OVP 2020“

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Projekt „Rekonštrukcia existujúcich budov na energetické“ Strednej školy architektúry, stavbárskeho inžinierstva a geodézie „Hristo Botev“ v Sofii, podporovanej v rámci programu Erasmus+, kľúčová činnosť 1 „Mobilita vzdelávania pre občanov, sektor OVP“ je nominovaný na ocenenie „Ceny excelentnosti v OVP 2020“.   V rámci projektu, ktorého úlohou je prispôsobiť OVP inováciám

Prvá verzia návrhu BEE-VET Digitálnych nástrojov je pripravená

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Hlavnou úlohou BEE-VET Digitálnych nástrojov je poskytnúť študentom stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy komplexný vyučovací elektronický nástroj  so zameraním na  použitie nových a inovatívnych technológií a materiálov v stavebníctve.   Digitálne nástroje pozostávajú z „Úvodu do energetickej účinnosti“ a učebných materiálov v nasledujúcich jedenástich tematických okruhoch: Téma 1: Tepelná izolácia

Hlavné ciele projektu BEE VET

преподавател в професионална гимназия

Stavebníctvo zohráva v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože vytvára takmer 10% HDP a poskytuje cca. 20 miliónov pracovných miest (pozri KOM / 2012/0433 v konečnom znení). V rovnakom čase prognóza zručností agentúry Cedefopś na rok 2016 naznačuje, že zamestnanosť v stavebníctve porastie v rokoch 2015 – 2025, pričom členské štáty

Čo je energetická účinnosť?

Енергийна ефективност - еко крушки

Pojem „energetická efektívnosť“ sa v súčasnosti často používa. Štítky na spotrebičoch, reklamy energetických spoločností a dokonca aj sľuby od vlády to všetko používajú, ale čo to vlastne znamená?   Energetická účinnosť znamená použitie menšieho množstva energie na zabezpečenie rovnakej úrovne energie. Ide teda o jeden zo spôsobov, ako znížiť ľudské

Čo je odborné vzdelávanie a príprava?

Ментор-работник в строителния сектор

Ak si máme dať jednoduchú predstavu o tom, čo je odborné vzdelávanie a príprava, môžeme povedať, že ponúka vedomosti a zručnosti, ktoré priamo súvisia s prácou.   Rozvíjaním zručností, ktoré sú špecifické pre obchodnú alebo pracovnú pozíciu, môžete zlepšiť svoje vyhliadky na zamestnanie, postúpiť vo svojej súčasnej kariére alebo dokonca