Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Prvá verzia návrhu BEE-VET Digitálnych nástrojov je pripravená

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Hlavnou úlohou BEE-VET Digitálnych nástrojov je poskytnúť študentom stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy komplexný vyučovací elektronický nástroj  so zameraním na  použitie nových a inovatívnych technológií a materiálov v stavebníctve.

 

Digitálne nástroje pozostávajú z „Úvodu do energetickej účinnosti“ a učebných materiálov v nasledujúcich jedenástich tematických okruhoch:

Téma 1: Tepelná izolácia

Téma 2: Vnútorné omietky

Téma 3: Omietanie

Téma 4: Extrémne kryty

Téma 5: Potery

Téma 6: Hydroizolácia

Téma 7: Konštrukčné riešenia

Téma 8: Výrobky pre záhrady a záhradnú architektúru

Téma 9: Renovácia, reštaurovanie

Téma 10: Strešná krytina

Téma 11: Hydroizolácia potrubí

 

Každý z tematických okruhov pozostáva z teoretickej časti, praktických cvičení a vedomostného testu. Teoretický obsah je obohatený o video materiály a prezentácie.

 

Tematické okruhy budú po ich ohodnotení a otestovaní k dispozícii užívateľom na stránke projektu www.beevet.eu.

Učebné materiály sú zamerané na prax so zreteľom na využitie ekologických, udržateľných a energeticky účinných stavebných materiálov a zdrojov (BEE-VET) v stavebníctve.

 

Materiály môžu slúžiť aj ako ďalší zdroj informácií pre študentov vyššieho odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva a slúžiť na doplnenie existujúcich učebníc a materiálov. Študenti a vyučujúci OVP ich budú môcť používať na hodinách a tak si osvojiť dôležité znalosti o najlepšej praxi v oblasti stavebníctva (vrátane predstavených inovácií a prebiehajúcich aktivít v oblasti výskumu a vývoja).

Viac informácií o projekte a ďalších vzdelávacích produktoch, ktoré sú predmetom ďalšieho vývoja môžete nájsť na www.beevet.eu.