Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Projekt Strednej školy architektúry, stavbárskeho inžinierstva a geodézie „Hristo Botev“ v Sofii je nominovaný na ocenenie „Ceny excelentnosti v OVP 2020“

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Projekt „Rekonštrukcia existujúcich budov na energetické“ Strednej školy architektúry, stavbárskeho inžinierstva a geodézie „Hristo Botev“ v Sofii, podporovanej v rámci programu Erasmus+, kľúčová činnosť 1 „Mobilita vzdelávania pre občanov, sektor OVP“ je nominovaný na ocenenie „Ceny excelentnosti v OVP 2020“.

 

V rámci projektu, ktorého úlohou je prispôsobiť OVP inováciám a technologickému rozvoju, sa učitelia a študenti z SGSAG „Hristo Botev“ zúčastnili na rôznych formách mobility s vzdelávacím zámerom, vyvíjali modely, hry a iné materiály týkajúce sa energetickej účinnosti, ktoré je možné použiť na vyučovacích hodinách.

„Ceny excelentnosti v OVP 2020“ sa udeľujú za najlepšiu prax a vynikajúce výsledky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v celej Európe. Ocenenie najlepších príkladov OVP prináša zviditeľnenie, uznanie za dobre vykonanú prácu a motivuje jednotlivcov a organizácie pracujúce v oblasti OVP.

 

Online hlasovanie je spustené a potrvá do 10. novembra 2020 na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VETExcellenceAwards2020. Mená víťazov vyhlási pán Nicolas Schmidt, európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, dňa 13.novembra počas záverečnej ceremónie Európskeho týždňa odborných zručností.