Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nový európsky Bauhaus: Európska komisia spúšťa fázu spoločného koncipovania

New European Bauhaus: Commission launches design phase

„Európska komisia spustila fázu spoločného koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus“,  oznámila predsedkyňa Von der Leyenová vo svojej Správe o stave Únie z roku 2020. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, ekonomický a kultúrny projekt, v ktorom sa spája dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, cenová dostupnosť a investície s cieľom dodržať Európsky ekologický dohovor. Kľúčovými hodnotami Nového európskeho Bauhausu sú udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. Hlavným cieľom fázy koncipovania je využiť proces spolutvorenia na vytvorenie konceptu, ktorý bude skúmať nové myšlienky, určovať najneodkladnejšie potreby a výzvy a zároveň spájať zainteresovaných účastníkov. Ako jednu zo súčastí fázy koncipovania uvedie Európska komisia túto jar prvý ročník ceny Nového európskeho Bauhausu.

 

Fáza spoločného koncipovania povedie k otvoreniu výzvy na predloženie návrhov na jeseň tohto roku, aby bolo možné uviesť predstavy Nového európskeho Bauhausu do života na najmenej piatich miestach v štátoch Európskej únie, pričom budú použité zdroje Európskej únie na národnej a regionálnej úrovni.

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva, ktorá stiera hranice medzi vedou a technológiou, umením, kultúrou a inklúziou, čím umožňuje dizajnu nachádzať riešenia každodenných problémov.

 

Na príslušnej webstránke sa môžu umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci záujemci podeliť s príkladmi inšpiratívnych výsledkov pre Nový európsky Bauhaus, môžu predstaviť svoje nápady o tom, ako by mala iniciatíva fungovať a vyvíjať sa a vyjadriť svoje obavy a výhrady.

Toto je začiatok inovatívneho procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré chcú venovať viac úsilia a zapojiť sa to tohto procesu, sa môžu stať „Partnermi Nového európskeho Bauhausu“ a odpovedať na výzvu uvedenú na webstránke.

 

V nasledujúcich mesiacoch udelí Komisia ceny už existujúcim prípadom, ktoré predstavujú integráciu kľúčových hodnôt tejto iniciatívy, a ktoré môžu inšpirovať k ďalšej diskusii a transformácii miest, kde žijeme.

 

Ďalšou fázou tejto iniciatívy je realizácia, pričom bude vybraných päť pilotných projektov na vytvorenie spoločného dizajnu nových, udržateľných, inkluzívnych a štýlových riešení. Cieľom tretej fázy je rozširovanie, čiže propagácia myšlienok a konceptov, ktoré definujú Nový európsky Bauhaus prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmenu poznatkov v Európe i mimo nej.

Viac informácií nájdete na https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en