Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Avrupa’nın kapsayıcılık ve çeşitlilik başkentleri

28 Nisan’da Avrupa Komisyonu, “Avrupa Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkentleri Ödülleri”ni kazanan şehirlerini açıkladı.

 

Ödül hakkında:
Avrupa’nın kapsayıcılık ve çeşitlilik başkentleri ödülü, Avrupa Birliği genelinde ırk veya etnik köken, cinsiyet, din ve inanç, engellilik, yaş, LGBTIQ kimliği açısından daha çeşitli ve kapsayıcı olan daha adil toplumların inşasını destekleyen farklı kasaba, şehir ve bölgelere yöneliktir.

 

Ödül, Komisyonun Eşitlik Birliği stratejisinin bir parçası ve AB’nin 2020-2025 Irkçılık Karşıtı Eylem Planı’na da atıfla veriliyor.

 

Katılımcılar:
Üye devletlerin her yerinden yerel otoriteler, 50.000’den az nüfusa sahip yerel yönetimler ve 50.000’den fazla nüfusa sahip yerel yönetimler olarak iki ana ödül kategorisinde başvuruda bulundu. Ayrıca, “Roman Topluluğunun Dahil Edilmesine Yönelik Kapsamlı Plan”a atıfla Roman topluluğuna yönelik üçüncü bir özel kategori eklendi.

 

Kazananlar:
Ödülün sahipleri 5 üye ülke arasından seçildi. Hırvatistan, Almanya, Romanya, İspanya ve İsveç. Etkileri ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin katılımı da dâhil olmak üzere farklı kriterlere göre uzman bir jüri tarafından kazananlar seçilmiş ve değerlendirilmiştir.

 

“50 000’den az nüfusa sahip yerel yönetimler” kategorisinin birincileri Köln (Almanya), ardından Göteborg (İsveç) ve Barselona (İspanya) oldu.

 

“50 000’den fazla sakini olan yerel yönetimler”de seçilen kazananlar Koprivnica (Hırvatistan), Ingelheim am Rhein (Almanya) ve Antequera (İspanya).

 

Endülüs (İspanya), Göteborg (İsveç) ve Grădinari (Romanya), Roman topluluğunun günümüz toplumlarına dahil edilmesi ve entegrasyonu konusunda üçüncü özel kategorinin kazananları oldu.

 

Kazananlar 28 Nisan 2022’de eşitlikten sorumlu komisyon üyesi Helena Dalli’nin yaptığı özel bir ödül töreninde açıklandı:

İlk Avrupa Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Başkentleri Ödülü’nü kazananların yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun çeşitliliği teşvik etme ve destekleme çağrısına yanıt veren 82 yerel yönetimin hepsini tebrik ederiz. Bugün, bu yerel yetkililer, birlikte eşitliği ve çeşitliliği nasıl koruyabileceğimizi ve herkes için kapsayıcı olmaya nasıl çalışabileceğimizi mümkün olan en iyi şekilde gösterdiler.”

 

Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2708 , https://www.eudiversity2022.eu/the-award/