Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Çevresel sürdürülebilirlik için eğitimde Erasmus+ projeleri 15 vaka çalışmasını öne çıkarıyor

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve konsorsiyum (Unternehmensberatung (Avusturya), Danimarka Teknoloji Enstitüsü (Danimarka) ve Ecorys Europe’dan oluşan) tarafından uygulanan bir araştırma projesi, farklı proje koordinatörleri, ortaklar ve bireysel görüşmeler yoluyla 15 vaka çalışmasını sergilemek için en iyi uygulama örneği 120 Erasmus+ projesinin çalışmalarının incelenmesiyle yürütülmüştür.

 

Özetlenen 15 vaka, ulusötesi ortakların projelerdeki çalışmalarını ve küresel endişe olan çevresel sürdürülebilirlik ve çevresel zorluklar için ortak Avrupa hedefi doğrultusunda çalışmaları göstermektedir.

 

Rapor, projelerde kullanılan yenilikçi materyalleri ve yaklaşımları, ortak çabalarından yerel düzeydeki takipleri de vurgulamaktadır.

 

2014 yılından bu yana çeşitli yenilikçi, disiplinler arası ve uygulamalı yaklaşımlarla çevresel sürdürülebilirliğe yönelik binlerce proje gerçekleştirilmiştir.

 

BEE-VET Projesi ayrıca MEÖ’de yeni yaklaşımlar sunmayı ve çevresel sürdürülebilirlikte en önemli öncelik olan enerji verimliliği ve ilgili konular hakkında farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

 

BEE-VET projesi kapsamında geliştirilen ürünler, inşaat sektöründeki gençlerin ve öğrencilerin çevresel zorluklar ve çözümler konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/new-research-maps-out-erasmus-projects-in-education-for-environmental-sustainability-and-highlights-15-case-studies