Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Viac než 330 študentov sa zúčastnilo na elektronickom prieskume týkajúcom sa projektu OVP

survey

Elektronický prieskum týkajúci sa jedného z výstupov projektu OVP – Digitálne nástroje bol úspešne zrealizovaný v troch etapách za účasti študentov z Bulharska, Turecka a Slovenska v čase od marca do júna 2021. Testovanie Digitálnych nástrojov prebiehalo v online prostredí, ale rovnako aj osobnou formou.

 

Študenti OVP z rôznych zameraní, ako napríklad stavebné materiály, energetická účinnosť budov, stavebníctvo a architektúra, vodné stavby, cestné stavby, stavebníctvo a geodézia z rôznych ročníkov, ktorí sa prihlásili do testovania, pracovali so všetkými jedenástimi okruhmi z Digitálnych nástrojov. Následne potom vyplnili dotazník týkajúci sa prínosov, využiteľnosti a spokojnosti s materiálmi nachádzajúcimi sa v Digitálnych nástrojoch.

 

Vo výsledku prieskumu zúčastnení študenti uviedli, že materiály boli veľmi prínosné, boli dostupné online a mali k nim voľný prístup. Celkový počet študentov, ktorí sa zúčastnili na všetkých troch testovacích etapách prieskumu, bol 339. Zozbierané odpovede ukazujú, že väčšine zúčastnených študentov sa Digitálne nástroje páčia a považujú ich za užitočné, predovšetkým hlavné témy, interaktívne cvičenia, videomateriály a päťjazyčný glosár. Napríklad 47 % zúčastnených ohodnotilo známkou 5 (pričom 1 bola najhoršia známka a 5 najlepšia) informácie hlavných okruhov, praktické cvičenia, videomateriály a glosár pojmov. Na základe získaných odpovedí mohol tím OVP skonštatovať, že vývoj Digitálnych nástrojov pokračuje správne, že jeho štruktúra a dizajn zodpovedajú vkusu a očakávaniam študentov a môžu byť veľkým prínosom pri vyučovacom procese na školách OVP. Výsledky, samozrejme, nevylučujú možnosť ďalšieho zlepšovania, aby Digitálne nástroje mohli slúžiť ešte väčšiemu počtu študentov, učiteľov a prinášať lepšie výsledky a poznatky všetkým užívateľom.

 

BEE-VET Digitálne nástroje pozostávajú z dvanástich tematických okruhov, ktoré obsahujú syntézu informácií týkajúcich sa aktuálnych tém a praktického využitia inovatívnych materiálov a technológií (zelené, trvalo udržateľné a energeticky efektívne materiály a zdroje) v oblasti stavebníctva. Témy obsahujú interaktívne cvičenia, knižnicu s odkazmi na demonštračné videá a návody, cvičné testy a online glosár pojmov, ktorý zahŕňa všetkých 5 jazykov (angličtinu, bulharčinu, nemčinu, turečtinu a slovenčinu). Digitálne nástroje sú voľne dostupné bez nutnosti registrácie používateľov. Vďaka týmto vlastnostiam je nástroj prínosný a dostupný pre každého, kto si chce prehĺbiť alebo precvičiť znalosti z tejto oblasti.