Хидроизолации

Хидроизолацията предотвратява евентуални щети от действието на вода или влага върху сградата, осигурявайки ѝ дълъг живот, комфортна и безопасна среда. Навлизането на вода към конструкцията намалява носимоспособността ѝ, като предизвиква корозия на армировката и/или бетона. Пропускането на вода през конструкцията създава риск от развитие на микроорганизми. Какви са предимствата на хидроизолацията? Какви типове хидроизолационни материали се използват и как се прилагат те?

Instructor