DUVARCILIK HARÇLARI

Konu duvarcılık harçlarının ana türleri ve özellikleri hakkında sistematik veriler sunar. Bağlayıcı maddelere göre ne tür harçlar vardır ve bunlar ne ile karakterize edilir? Harçlar türleri bileşenlerine göre görsel olarak nasıl farklılık gösterir? Harç farklı yapı malzemelerine nasıl uygulanır ve yüzeye yapışma nasıl sağlanır?

Instructor