Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Articles by admin

Как въздействат въздушните йони върху качеството на живот?

Как въздействат въздушните йони върху качеството на живот?

Баумит пусна на пазара единствената по рода си вътрешна боя ЙонитКолор, която активира въздуха по естествен начин и увеличава многократно броя на полезните, влияещи благоприятно върху здравето, въздушни йони. Така тя допринася за здравословен вътрешен климат. Как става това?   Йоните въздействат положително върху качеството на живот. Колкото е по-голям

Европейска седмица на професионалните умения 2020

Европейска седмица на професионалните умения 2020

В периода 09 – 13 Ноември 2020 г. ще се проведе петото издание на Европейска седмица на професионалните умения.   Европейската седмица на професионалните умения е ежегодно събитие, в което различни лица и организации показват своите постижения в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). Европейската седмица на професионалните умения

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Проект на СГСАГ „Христо Ботев“ е номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г.

Проектът “Реконструкция на съществуващи сгради в енергийни” на  СГСАГ „Христо Ботев“, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „ПОО“ e номиниран за наградите за отлични постижения в професионалното образование и обучение (ПОО) за 2020 г. В рамките на проекта, имащ за цел адаптирането на

Международна среща по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“ в дигитална среда

Международна среща по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“ в дигитална среда

На 15.10.2020 година се проведе Международна среща по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 – „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност ” (BEE-VET), финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Обмен на добри практики в професионалното образование и обучение.   Поради COVID пандемията срещата се

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Готова е първоначалната версия на BEE-VET Дигитален инструментариум

Основната цел на BEE-VET Дигитален инструментариум е да подкрепи учениците в областта на професионалното образование и обучение с обширен дигитален инструмент за обучение по нови, иновативни материали и технологии, използвани в строителния сектор. Инструментариумът включва Въведение, посветено на енергийната ефективност и обучителни материали, обособени в следните 11 теми: Тема 1.

Първа международна среща по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“

BEE VET EU project kick-off meeting

На 3 декември 2019 г. в Парк-хотел „Москва“, София, България, се проведе първата Международна среща по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 – „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност ” (BEE-VET), финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Обмен на добри практики в професионалното образование