Концепция за актуализиране на учебните програми

Концепция за актуализиране на учебните програми

Зеленият и дигиталният преход променят икономиката, придвижвайки я към ресурсно-ефективна, кръгова, цифровизирана и климатично неутрална и с това – трансформират пазара на труда, в който се очаква новите технологии, дигитализацията, изкуственият интелект и роботиката да създават нови работни места, да променят съществуващи или да заменят други. Тези процеси изискват постоянни и динамични промени в набора от умения на млади и възрастни в процеса на придобиване, надграждане и актуализиране на уменията, които да са в крак с потребностите на икономиката и пазара на труда.

 

Икономиките и обществата ще трябва да се адаптират към тези бързи промени, като чрез обучение и формиране на умения подготвят настоящата и бъдещата работна сила за тях. Иновативните и гъвкави учебни програми, обучителни курсове и материали са сред най-важните инструменти в този процес.

 

Предлагайки на Вашето внимание Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО, амбицията на екипа по проект BEE VET е:

 

  • Да осигурим в максимална степен «преносимостта» на резултатите от обучението – сравнимост на придобитите знания, умения и компетенции, независимо от държавата, в която е получена подготовката.
  • Да подпомогнем и улесним официалното признаване на придобитите знания, умения и компетенции в цяла Европа в строителния сектор, както и да стимулираме продължаването на професионалното обучение в други държави.
  • Да осигурим съгласуваност и обмен на добри практики между институциите, училищата, бизнеса в различните страни.
  • Да допринесем за преодоляването на несъответствията/разминаванията между уменията, придобити в процеса на образованието и очакванията на пазара на труда.

 

Вижте публикацията на английски, български, немски, словашки, турски.