Продукти за градини и ландшафти

Съдържанието на учебния материал дава разширени познания, свързани с основните строителни разтвори и настилки, свойствата им, начини за полагане, изпитване и правила за съхранение.
Темата дава обобщена информация за технологията на приготвяне и употреба на разтвори за настилки чрез теоретични материали и практически задания.

Instructor