Шпакловки

Шпакловките са разновидност на строителните разтвори. Тяхното приложение е с цел да се подобри гладкостта на повърхнистите, към които се прилагат. Приложението на шпалковъчните смеси е според повърхностите, върху които ще се нанасят и желания микроклимат в помещенията.

Какъв е съставът на шпакловъчните разтвори? Какви са технологичените характеристики и изисквания към основата?

Instructor