MACUNLAR

Macunlar bir tür harçtır. Uygulamaları uygulandıkları yüzeylerin düzgünlüğünü arttırmak içindir. Macun karışımlarının uygulaması tesislerde istenilen mikro iklimin uygulanacağı yüzeylere göre yapılır. Macun çözeltilerinin bileşimi nedir? Baz için teknolojik özellikler ve gereksinimler nelerdir?

Instructor