Топлоизолация на тръби

Водата, която идва в нашите сгради трябва да отговаря на водоснабдителните изисквания и норми. Трябва да се спазват и изискванията при отвеждането на отпадъчните води.
Какви моменти се взимат под внимание при инсталацията на тези системи? Кои материали са подходящи за топлоизолацията им?

Instructor