Нискоенергийни сгради

Нискоенергийните сгради, наричани също и зелени сгради, са такива сгради, които заради използваните технологии, специални проектни решения и конструкция потребяват по-малко енергия в сравнение с традиционните или обикновените нови сгради.

Какви видове нискоенергийни сгради съществуват? Какви са технологиите, използвани за ново строителство или преустрояване, при нискоенергийните сгради? Кои материали са най-подходящи и осигуряват устойчиво строителство? Има ли „задължителни“ характеристики, които определят дадена сграда като нискоенергийна?

Instructor