Новини

НОВИНИ

Ментор-работник в строителния сектор

Какво представлява професионалното образование и обучение?

Ако трябва да представим най-просто какво представлява професионалното образование и обучение можем да кажем, че то предлага знания и умения, ...
Повече информация
тест

Тест: Какво знаете за ПОО?

Запознати ли сте с основните принципи и идеи на професионалното образование и обучение? Предизвикайте себе си и придобийте нови знания ...
Повече информация
Енергийна ефективност - еко крушки

Какво представлява енергийната ефективност?

Терминът „енергийна ефективност“ се използва изключително често днес. Можем да го срещнем на етикетите на електрическите уреди, рекламите на енергийните ...
Повече информация
преподавател в професионална гимназия

Основни цели на проект BEE VET

Строителният сектор има важна роля в европейската икономика, тъй като генерира почти 10% от БВП и осигурява около 20 милиона ...
Повече информация
BEE VET EU project kick-off meeting

Първа международна среща по проект „Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“

На 3 декември 2019 г. в Парк-хотел „Москва“, София, България, се проведе първата Международна среща по проект 2019-1-BG01-KA202-062584 - „Промяна ...
Повече информация

 


📧  Бюлетин


Бюлетин #1Изтегли