İÇ SIVALAR

İÇ SIVALAR

Laboratuvar alıştırması No 4. Çimento hamurunun priz süresinin belirlenmesi

Araçlar ve ekipman:

Birleştirilmenin başlangıcı: çimento ve suyun karıştırılmasından (sıfır süre) iğne ile ped arasındaki mesafenin 6 mm ± 1 mm olduğu zamana kadar geçen süre.

Birleştirilmenin sonu: Sıfır zamanından iğnenin 0.5 mm derinliğe kadar sertleşmiş çimento hamuruna girdiği zamana kadar geçen süre.

Geliştirme: Alıştırma No 3 için çalışma kağıdı

Test sonuçları:

Birleştirilmenin başlangıcı sıfır zamanından iğne ile ped arasındaki mesafenin 6 mm + – 1 mm’ye ulaşmasına kadar geçen süredir. 1 dakika içinde rapor edilir. Zamanın standart gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir.

Birleştirilmenin bitişi sıfır süreden iğnenin sertleşmiş çimento hamuruna 0.5 mm derinliğe kadar nüfuz etmesine kadar geçen süredir. Her 5 dakikada bir rapor edilir.

 

Vika cihazı: Yoğunluk ölçüm ucu etkin uzunluğu en az 45 mm ve çapı 1.13 mm + – 0.05 mm olan silindirik çelik bir iğne ile değiştirilir. Hareketli parçanın toplam kütlesi 300 gram + – 1 gram olmalıdır.

Çok fazla direnç göstermeden dikey olarak hareket etmeli ve ekseni iğne ekseni ile aynı hizada olmalıdır.

Teste başlamadan önce iğne ile donatılmış Vika cihazı iğneyi test kabına yerleştirilen ped üzerine yerleştirip ölçek göstergesini sıfıra ayarlayarak ayarlanır. İğne daha sonra başlangıç pozisyonuna kaldırılır.

Vika halkası: Test harcı ile doldurulur, sertleştirilmiş kauçuk, plastik veya pirinçten yapılmış olmalıdır. Halka 40 mm + – 0.2 mm derinliğe ve 75 mm + – 10 mm iç çapa sahip konik bir şekle sahiptir.

Test numunesi: standart yoğunluklu çimento hamuru (20 + – 2 santigrat derece sabit sıcaklığa ve en az %50 bağıl neme sahip olması gereken bir laboratuvarda yapılmış ve test edilmiştir).

 

Yöntemler

Birleşme süresinin belirlenmesi

Pedin üzerine yerleştirilen Vika’nın halkası standart kıvamdaki çimento hamuru ile doldurulur.

Vika’nın halkası Vika’nın cihazının altına yerleştirilir; iğne, çimento hamurunun yüzeyine değecek şekilde dikkatlice indirilir. İğne 1-2 saniye bu konumda kalmalıdır.

Daha sonra hareketli parça serbest bırakılır, böylece iğne dikey olarak çimento hamuruna nüfuz eder. Penetrasyon derinliği iğne nüfuz etmeyi bıraktığında, ancak serbest bırakılmasından en geç 30 saniye sonra ölçeğe kaydedilir.

Raporlar çimento ve su karıştırıldıktan sonra geçen süre ile birlikte bir test raporuna girilir.

Test uygun şekilde seçilen aralıklarla aynı çimento hamuru numunesi üzerinde tekrarlanır (örneğin: 10 dakika sonra ve uygun noktalardan halkanın kenarından en az 8 mm veya birbirinden 5 mm ve son delmeden 10 mm sonra).

Kürlenmenin sonunu belirlemek için test numuneleri tutulur.

 

Test sonuçları

Sıfır zamanından iğne ile ped arasındaki mesafenin 6 mm + – 3 mm’ye ulaşmasına kadar geçen süre. Sonuçların süresi 1 dakikaya yuvarlanır.

Gözlenen zamanın standart gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir.

 

Birleşme sıfır zamanından …………. dakika sonra başlar.

Çimento …………………………………….  (uyar – uymaz)

Birleşme sonunun belirlenmesi

Birleşme başlangıcını belirlemede kullanılan doldurulmuş Vika halkası birleşme sonunu belirleme testinin tabana dokunulan tarafa uygulanabilmesi için ters çevrilir. Vika halkası çimento hamuru numunesinin yüzeyine değecek şekilde dikkatlice indirilen Vika cihazının iğnesinin altına yerleştirilir. İğne 1-2 saniye bu konumda kalmalıdır. Hareketli kısım iğnenin çimento hamuruna dikey olarak nüfuz etmesi için serbest bırakılır. Penetrasyon derinliği iğnenin nüfuz etmesi durduğunda, ancak iğne serbest bırakıldıktan sonra en geç 30 saniye içinde skalaya kaydedilir.

Penetrasyon testleri uygun şekilde seçilen zaman aralıklarında tekrarlanır (örnek: her 30 dakikada bir). Ayrı penetrasyonlar arasında Vika’nın doldurulmuş halkası bir depolama odasındaki bir test kabına yerleştirilir. Vika’nın iğnesi her penetrasyondan hemen sonra temizlenir.

Sertleşmenin sonuna, iğnenin dairesel uzantısı test numunesinin yüzeyinde iz bırakmayı bıraktığında ulaşılır. Sertleşmenin sonu diğer 2 taraftan tekrarlanan penetrasyonlarla da onaylanmalıdır.

 

Test sonuçları

Sıfır zamanından iğnenin sertleşmiş çimento hamuruna 0.5 mm derinliğe kadar nüfuz ettiği zamana kadar geçen süre. Süre 5 dakikaya yuvarlanır.

Kürlenme sıfır zamanından sonra …………… dakika’da durur.