İÇ SIVALAR

İÇ SIVALAR

Laboratuvar alıştırması No 3. Çimento hamurunun kıvamını belirlemek için test

Tanım: Standart tutarlılık standart bir nozülün penetrasyon direnci ile karakterize edilir. Standart kıvama ulaşmak için gereken su miktarı farklı su içeriğine sahip çimento hamurunun birkaç deneyleri ile belirlenir. Hamurun standart kıvamı sonuçların karşılaştırılabilirliğini sağlamak için tüm çimento testleri için bir başlangıç noktası görevi görür.

 

Geliştirme: Alıştırma No 3 için çalışma kağıdı

 

Test sonuçları: Milimetre cinsinden rapor edilen penetrasyon derinliği değerleri.

 

Çimento hamurunun su içeriği çimento ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. % 0,5’e yuvarlanmış belirlenen su içeriği çimento hamurunun standart kıvamına ulaşmak için gereken su miktarını temsil eder.

 

Standartlar

STN EN 196-3: Çimento test yöntemleri. Bölüm 3: Sertleşme süresi ve hacim kararlılığının belirlenmesi.

STN EN 197-1: Çimento. Bölüm 1: Genel öneme sahip çimentoların konforunu göstermek için bileşim, özellikler ve kriterler.

STN EN 196-7: Çimento test yöntemleri. Bölüm 7: Numune alma ve çimento numunelerinin işlenmesi prosedürleri.

 

Araçlar ve ekipman:

  • ölçekler: + – 1 grama kadar doğruluk
  • + – 1 mililitre hassasiyete sahip ölçüm silindiri
  • kap ve mala
  • + – 1 saniyeye kadar hassasiyete sahip kronometre
  • Yoğunluğu ölçmek için silindirli Vika cihazı: Silindir etkin uzunluğu en az 45 mm ve çapı 10.00 + – 0.05 mm olan hassas bir dairesel silindir şeklinde korozyon önleyici korumalı metalden yapılmıştır. Hareketli parçanın toplam kütlesi 300 gram + – 1 gram olmalı ve fazla direnç göstermeden hareket etmelidir.
  • Vika halkası (şekil): Test harcı ile doldurulur, sertleştirilmiş kauçuk, plastik veya pirinçten yapılmış olmalıdır. Halka konik bir şekle, 40.0 mm + – 0.2 mm derinliğe ve 75 mm + – 10 mm iç çapa sahiptir.
  • Kılıf – şekilden daha büyük, kalınlığı 2.5 mm
  • Test numunesi: 20 + – 2 santigrat derece sabit sıcaklığa ve en az %50 bağıl neme sahip olması gereken bir laboratuvarda hazırlanır ve test edilir.

 

Yöntem

Standart kıvamda çimento hamurunun hazırlanması

  • 400 gram CEM II 32.5 (1 grama kadar doğruluk)
  • 120 mililitre distile su (1 ml’ye kadar doğruluk)

Karıştırma kabını su veya çimento kaybı olmayacak şekilde dikkatlice doldurun. Ekleme süresi 10 saniyeyi geçmemelidir. Çimentoyu dökerken karışımı hafifçe karıştırın. Hemen ardından karışımı kuvvetlice karıştırıyoruz ve bu süreyi karıştırma işlemini başlatmış kabul ediyoruz.

 

1 dakika ayırılır. 90 saniye sonra 30 saniye boyunca karıştırmayı bırakıyoruz. Karıştırma kabının duvarlarına ve tabanına yapışan çimento hamuru uygun bir mala ile kabın ortasına geri silinir. Daha sonra karıştırmaya 90 saniye devam edilir. Toplam karıştırma süresi 3 dakikadır.

 

Vika’nın halkası çimento hamuru ile doldurulur. Kalıp ve kabuk çimentonun yapışmasını önleyen bir madde ile kaplanır. Çimento hamurundaki hava kabarcıkları yüzeye elle vurularak çıkarılır. Fazla harç dikkatlice çıkarılır ve halkanın üst kenarı boyunca hizalanır.

 

Standart kıvamın belirlenmesi

Yoğunluk ölçerli Vika cihazının ölçeği testin başlamasından önce tam olarak sıfıra ayarlanır. Silindir daha sonra üst başlangıç pozisyonuna kaldırılır. Vika’nın doldurulmuş halkası standart ucun altındaki cam ped üzerine yerleştirilir. Nozul çimento hamurunun yüzeyine temas edene kadar indirilir. Hareketli parça nozulun çimento hamurunun merkezinden dikey olarak nüfuz etmesi için serbest bırakılır. Standart kıvam testi su ve çimento karışımının bitiminden (sıfır süre) 4 dakika + – 10 saniye sonra yapılmalıdır. Penetrasyon derinliği iğne ucunun çimento hamuruna daha derine nüfuz etmeyi bıraktığında, ancak 5 saniyeden önce ve 30 saniyeden sonra değil, ölçekte kaydedilir. Test nozulun alt yüzeyi ile altlık arasında 6 mm + – 2 mm mesafeye ulaşılana kadar farklı su içerikli çimento hamurları ile tekrarlanır. Her standart kıvam testinden sonra nozul temizlenir.

 

Çimento (g) Su (ml) Vika’nın cihazı (mm)
1. 400 120
2.
3.

 

Değerlendirme

w = (v / c) * 100 (%) = ………………………

V – nihai su miktarı (g)

C – nihai çimento miktarı (g)